Felanmälan

Tack för att du hjälper till att hålla Sundbyberg rent och fint! Använd gärna vår app eller webbformuläret nedan för att rapportera till exempel trasiga lampor, påkörda gatuskyltar, eller glassplitter på trottoarer.

Felanmälan via telefon under dagtid

Kontakta stadens servicecenter på 08-706 65 00, vardagar 
klockan 9–11 och 13–15.

Vatten och avlopp kan du bara felanmäla via telefon, inte via webbformuläret.

Akut felanmälan under kvällar och helger

Vid akuta fel, som vattenläcka, utanför kontorstid, ring 08‑733 03 83.

Felanmälan via webbformulär

Välj kategori för din felanmälan och lämna en beskrivning i anteckningsfältet. Du kan markera exakta positionen i en karta samt bifoga bilder.

Om du lämnar dina kontaktuppgifter har vi större möjligheter att göra ett bra jobb, då vi lättare kan nå dig för frågor om din anmälan. Observera att det inte är tillåtet att använda eller uppge en annan persons e-postadress eller mobiltelefonnummer. Det kan utgöra en brottslig handling och vara olovlig identitetsanvändning enligt brottsbalkens 4 kap. 6 b §. Staden polisanmäler misstänkt olovlig identitetsanvändning.

Om du vill veta vad som händer med din felanmälan klickar du i rutan att du önskar information om ärendet.

Exempel på sådant du kan felanmäla via webbformuläret

  • Belysning. Till exempel trasiga lampor på gator, gång- och cykelvägar. I bostadsområden kan det dock vara hyresvärden eller en samfällighet som ansvarar för belysningen.
  • Gator, parker och renhållning. Till exempel fulla papperskorgar, nedskräpning eller skador i parker.

  • Idrottshallar, sporthallar, simhall och motionsspår. Till exempel skadegörelse.

  • Trafik och parkering. Till exempel trasiga biljettautomater vid kommunala parkeringar, hål i asfalten eller glas på cykelbanor.

Felanmälan via app

Här hittar du instruktioner för att ladda ner Sundbybergs stads app för felanmälan.

App store Länk till annan webbplats.

Google play Länk till annan webbplats.

Personuppgifter

De uppgifter du lämnar kommer att föras in i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för Sundbyberg felanmälan

Senast uppdaterad 1 mars 2024