E-förslag

Du som är folkbokförd i Sundbybergs stad kan lämna e-förslag till staden. Ett e-förslag ska vara ett konkret förslag som de folkvalda i kommunfullmäktige kan ta ställning till.

Förslaget kan gälla det mesta som handlar om stadens verksamhet. Det kan till exempel vara samhällsplanering, skola, äldreomsorg eller trafik.

Förslaget behöver uppfylla vissa krav, se listan längre ner i texten.

För att det ska behandlas av kommunfullmäktige krävs hundra röster från andra medborgare i staden som stöder förslaget.

Vad är ett e-förslag?

Ett e-förslag får lämnas av alla som är folkbokförda i Sundbybergs stad. Inlämning av förslaget sker i första hand via Sundbybergs stads e-tjänst.

Det finns ingen åldersgräns för att lämna ett e-förslag, men du som lämnar in ett förslag behöver kunna styrka din identitet, till exempel med e-legitimation.

Om förslaget uppfyller kraven publiceras sedan ditt förslag i stadens e-tjänst. Där kan andra medborgare som är folkbokförda i Sundbyberg rösta på ditt förslag. Ditt förslag är öppet för röstning under 60 dagar.

Om 100 personer eller fler har röstat på ditt förslag under tiden det finns tillgängligt så kommer kommunfullmäktige ta ställning till om förslaget ska genomföras. Att ett förslag fått hundra röster är inte en garanti för att det kommer genomföras.

Innan kommunfullmäktige kan behandla förslaget behöver staden förbereda det för beslut. På grund av bland annat vissa lagkrav kan beredningen ta ett antal månader i anspråk. Det kan därför dröja uppåt ett år innan kommunfullmäktige kan fatta beslut om ditt förslag.

Vilka krav gäller för e-förslag?

Förslaget publiceras på stadens webbplats utan att redigeras. Ange därför inte personuppgifter i förslaget eller i bilagor. Skriv heller inte dina kontaktuppgifter i förslaget. De lämnar du i e-tjänsten eller på blanketten. Bifoga inte material som kan vara upphovsrättskyddat.

För att ett förslag ska kunna publiceras som ett e-förslag för röstning behöver det uppfylla följande krav:

 • Förslaget ska handla om stadens verksamhet.
 • Staden ska inte ha behandlat ett liknande förslag under de senaste tolv månaderna (se arkivet över e-förslag).
 • Förslaget får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller på annat sätt olämpligt.
 • Förslaget ska inte handla om enskilda individer eller ärenden, exempelvis bygglov eller bistånd (så kallad myndighetsutövning).
 • Förslaget ska inte likna en ansökan i någon form.
 • Förslaget ska inte vara en fråga, synpunkt eller felanmälan – det kan du i stället lämna här på sundbyberg.se, se sidan Synpunkter och förslag
 • Förslaget ska inte handla om flera olika ämnen/områden och delförslag utan att de har ett uppenbart samband (dela då i stället upp förslaget i flera).
 • Förslaget ska inte hänvisa till webbplatser eller filer med hjälp av hyperlänkar. Om förslaget hänvisar till andra dokument och filer ska dessa finnas med som bifogade filer i förslaget när du skickar in det. 

Hur lämnar jag in ett e-förslag?

Du kan lämna in e-förslag på tre olika sätt:

 • Lämna in förslaget genom Sundbybergs stads e-tjänst.

Detta är det enklaste och snabbaste sättet. För att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation, till exempel BankID eller Freja eID.

Så skaffar du e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Lämna in förslaget i receptionen i stadshuset.

Adressen är Östra Madenvägen 4 i Hallonbergen. Du måste kunna styrka din identitet med legitimation. Du fyller samtidigt i en blankett med dina kontaktuppgifter.

 • Skicka förslaget med fysisk post eller e-post till staden.

Då måste du skicka med en kopia på din legitimation för att på så sätt styrka din identitet. Du måste också skicka med dina kontaktuppgifter. Skicka ditt förslag till Sundbyberg stad, Östra Madenvägen 4, 172 92 Sundbyberg eller till kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Blankett för kontaktuppgifter Word, 159.5 kB.(word)

Vad händer sedan med mitt förslag?

Om ditt förslag behöver komplettering för att kunna bedömas kontaktas du genom e-tjänsten. Du behöver då komplettera inom 14 dagar för att förslaget ska kunna gå vidare, annars avslutas hanteringen av ditt förslag.

Du kan inte ta tillbaka eller ändra ett förslag som är publicerat för omröstning. Staden ansvarar för att alla förslag behandlas jämlikt. När andra medborgare har getts möjlighet att ta ställning till det, tas det därför inte bort förrän det legat publicerat i 60 dagar. Ditt namn publiceras inte i samband med förslaget.

Om staden bedömer att ditt förslag uppfyller kraven publiceras det i stadens e-tjänst för röstning under 60 dagar.

Du får ett meddelande från staden om att förslaget är publicerat så att du kan bilda opinion för ditt förslag. Om det efter de 60 dagarna har fått 100 eller fler röster påbörjar staden förberedelserna inför beslut.

Fortsatt hantering av förslaget anges på förslagets sida i e-tjänsten. När kommunfullmäktige har fattat beslutet får du ett meddelande om detta.

Om ditt förslag av någon anledning inte bedöms uppfylla kraven kommer staden att avsluta handläggningen av det. Detta gäller också om förslaget har fått färre än 100 röster under omröstningen. Då får du ett meddelande om detta istället.

Om ditt förslag mer har karaktär av en fråga, synpunkt eller felanmälan kommer det att skickas till den verksamhet i staden som det avser. Då kommer du att få ett svar från den verksamheten istället.

Varför måste jag legitimera mig när jag lämnar ett e-förslag?

Endast den som är folkbokförd i Sundbybergs stad har rätt att lämna e-förslag. För att staden ska kunna kontrollera att du är folkbokförd i staden behöver du lämna dina personuppgifter. Staden kommer att spara dina uppgifter så länge ditt ärende behandlas. Läs mer om stadens hantering av personuppgifter.

Hur kan jag rösta på ett e-förslag?

Du kan rösta på E-förslag i e-tjänsten nedan. Du kan också rösta på förslag via post eller på plats i stadshuset. När du röstar på ett förslag på plats eller via post gäller samma regler som när du lämnar ett eget förslag. Se instruktionerna ovan för mer information.

Om du inte vill använda e-tjänsten nedan kan du istället använda blanketten för röstning. Pdf, 67.2 kB.

Senast uppdaterad 16 november 2023