Upphandling av utbildningsanordnare inom vuxenutbildning

Sundbybergs stad tillämpar auktorisation av utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning

Syftet med införandet av auktorisation är att uppnå en ökad effektivisering inom all vuxenutbildning. Det ger förbättrade valmöjligheter till eleven att genomföra sin utbildning mot yrke eller högre studier, vid behov parallellt med språk.

Att vara auktoriserad utbildningsanordnare innebär att studerande i kommunen kan välja att läsa sin utbildning hos dig. För att auktoriseras som utbildningsanordnare ska du uppfylla de auktorisationsvillkor som kommunen har beslutat om.

Auktorisationsvillkor för sfi, grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning Pdf, 488.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 22 augusti 2023