Upphandling av utbildningsanordnare inom vuxenutbildning

Sundbybergs stad tillämpar auktorisation av utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning

Auktoriserad utbildningsanordnare

Syftet med införandet av auktorisation är att uppnå en ökad effektivisering inom all vuxenutbildning. Det ger förbättrade valmöjligheter till eleven att genomföra sin utbildning mot yrke eller högre studier, vid behov parallellt med språk.

Att vara auktoriserad utbildningsanordnare innebär att studerande i kommunen kan välja att läsa sin utbildning hos dig. För att auktoriseras som utbildningsanordnare ska du uppfylla de auktorisationsvillkor som kommunen har beslutat om.

Ansökan för auktorisation

Välkommen att söka auktorisation hos oss i Sundbybergs stads kommunala vuxenutbildning.

Auktorisationsmodellen bygger på att de aktörer, i enskild regi eller andra kommunala utförare, som vill utföra insatser ansöker om att bli auktoriserade av Sundbybergs stad. Ansökan om auktorisation görs via Tendsign.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Om utföraren uppfyller de krav som ställs i auktorisationsvillkoren, tecknas ett auktorisationsavtal och utföraren kan ta emot elever i sin verksamhet. De elever som har rätt att ta del av en insats som tillhandahålls genom auktorisationsmodellen kan själva välja vilken anordnare som ska utföra den beviljade tjänsten, bland de auktoriserade anordnarna. Det är även fritt att byta utförare.

Senast uppdaterad 10 april 2024