Sundbybergs stads anslagstavla

På Sundbybergs stads digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Från att protokoll anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Information om hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden

Protokoll

 • Äldrenämndens protokoll för sammanträdet 24 november 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Äldrenämnden
  Datum för tillkännagivande: 2022-11-25
  Sista datum för överklagande: 2022-12-16
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Äldrenämndens justerade protokoll 24 november 2022 (länk) Länk till annan webbplats.
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll_§90_ för sammanträdet 21 november 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 24 november 2022
  Sista datum för överklagande: 16 december 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 6, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll den 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.1 november_§90
 • Stadsmiljö- och tekniska nämndens protokoll för sammanträdet den 22 november 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Stadsmiljö- och tekniska nämnden
  Datum för tillkännagivande: 23 november 2022
  Sista datum för överklagande: 14 december 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 6, Hallonbergen
  Stadsmiljö- och tekniska nämndens justerade protokoll den 22 november 2022 (länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
 • Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskotts protokoll för sammanträdet 21 november 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott
  Datum för tillkännagivande: 23 november 2022
  Sista datum för överklagande: 14 december 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 6, Hallonbergen
  Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskotts justerade protokoll 23 november 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Grundskole- och gymnasienämndens protokoll för sammanträdet 22 november 2022, tillkännagivande av justering


  Instans:Grundskole- och gymnasienämnden
  Datum för tillkännagivande: 2022-11-23
  Sista datum för överklagande: 2022-12-15
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Grundskole- och gymnasienämndens justerade protokoll 22 november 2022 (länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll för sammanträdet den 22 november 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämnden
  Datum för tillkännagivande: den 23 november 2022
  Sista datum för överklagande: den 15 december 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, sektorn för välfärd och omsorg, Östra Madenvägen 6, Hallonbergen
  Social- och arbetsmarknadsnämndens justerade protokoll den 22 november 2022 (länk) Länk till annan webbplats.
 • Förskolenämndens protokoll för sammanträdet 21 november 2022 tillkännagivande av justering


  Instans: Förskolenämnden
  Datum för tillkännagivande: 2022-11-22
  Sista datum för överklagande: 2022-12-14
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Förskolenämndens justerade protokoll 2022-11-22 (länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 22 november 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 22 november 2022
  Sista datum för överklagande: den 13 december 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, sektorn för välfärd och omsorg, Östra Madenvägen 6, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet måndagen den 14 november 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande: den 16 november 2022
  Sista datum för överklagande: den 8 december 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 6, Hallonbergen
  Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 14 november 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet den 15 november, 2022 tillkännagivande av justering


  Instans: Överförmyndarnämnden
  Datum för tillkännagivande: 15 november 2022
  Sista datum för överklagande: 6 december 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Överförmyndarnämndens justerade protokoll den 15 november 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 8 november 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 8 november 2022
  Sista datum för överklagande: den 29 november 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Sektorn för välfärd och omsorg, Östra Madenvägen 6, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 18 oktober, 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Överförmyndarnämnden
  Datum för tillkännagivande: 27 oktober 2022
  Sista datum för överklagande: 18 november 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Överförmyndarnämndens justerade protokoll den 18 oktboer 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Valnämndens protokoll för sammanträdet 2022-09-14, tillkännagivande av justering


  Instans: Valnämnden
  Datum för tillkännagivande: 28 september 2022
  Sista datum för överklagande: 20 oktober 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Valnämndens justerade protokoll 14 september 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Valnämndens protokoll för sammanträdet 23 augusti, 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Valnämnden
  Datum för tillkännagivande: 25 augusti 2022
  Sista datum för överklagande: 16 september
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Valnämndens justerade protokoll 23 augusti 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

 • Grannehörande bygglov för ändrad användning


  Sektorn för samhällsbyggnad informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0612/2022. Ansökan avser bygglov för ändrad användning på fastigheten Atleten 5 med adress Landsvägen 39, 172 65 Sundbyberg.Ansökan avviker från detaljplan C301 då åtgärden innebär en planstridig användning av lokalerna. Åtgärden i sig innebär en utökning av tidigare beviljad avvikelse men i så begränsad omfattning att avvikelsen fortfarande bedöms som liten.
  Handlingar finns på sektorn för samhällsbyggnad, stadshuset, Östra Madenvägen 6 i Hallonbergen, telefon 08-706 80 00.
  Synpunkter lämnas skriftligen till förvaltningen med ovan givet BTN-nummer innan den 7 december 2022.

  Skicka med post till:
  Sundbybergs stad
  Sektorn för samhällsbyggnad
  172 92 Sundbyberg
  Eller e-posta till: btn@sundbyberg.se
 • Kungörelse, tidsbegränsat bygglov för ändring av parkeringsanläggning


  Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0418/2022. Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändring av parkeringsanläggning på fastighet Kabeln 6 med adress Löfströms allé 6.Ansökan avviker från detaljplan C340 då åtgärden delvis placeras på mark som inte får bebyggas och delvis på mark som ska vara tillgänglig för trafik. Handlingar finns på samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen, stadshuset, Östra Madenvägen 4 i Hallonbergen, telefon 08-706 80 00.Synpunkter lämnas skriftligen till förvaltningen med ovan givet BTN-nummer innan den 27 oktober 2022.Sundbybergs stad
  Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen
  172 92 Sundbyberg
  Eller e-posta till: btn@sundbyberg.se.
 • Grannehörande bygglov för ändrad användning


  Sektorn för samhällsbyggnad informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0612/2022. Ansökan avser bygglov för ändrad användning på fastigheten Atleten 5 med adress Landsvägen 39, 172 65 Sundbyberg.Ansökan avviker från detaljplan C301 då åtgärden innebär en planstridig användning av lokalerna. Åtgärden i sig innebär en utökning av tidigare beviljad avvikelse men i så begränsad omfattning att avvikelsen fortfarande bedöms som liten.
  Handlingar finns på sektorn för samhällsbyggnad, stadshuset, Östra Madenvägen 6 i Hallonbergen, telefon 08-706 80 00.
  Synpunkter lämnas skriftligen till förvaltningen med ovan givet BTN-nummer innan den 7 december 2022.

  Skicka med post till:
  Sundbybergs stad
  Sektorn för samhällsbyggnad
  172 92 Sundbyberg
  Eller e-posta till: btn@sundbyberg.se
 • Kungörelse, tidsbegränsat bygglov för ändring av parkeringsanläggning


  Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0418/2022. Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändring av parkeringsanläggning på fastighet Kabeln 6 med adress Löfströms allé 6.Ansökan avviker från detaljplan C340 då åtgärden delvis placeras på mark som inte får bebyggas och delvis på mark som ska vara tillgänglig för trafik. Handlingar finns på samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen, stadshuset, Östra Madenvägen 4 i Hallonbergen, telefon 08-706 80 00.Synpunkter lämnas skriftligen till förvaltningen med ovan givet BTN-nummer innan den 27 oktober 2022.Sundbybergs stad
  Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen
  172 92 Sundbyberg
  Eller e-posta till: btn@sundbyberg.se.

Om du vill överklaga

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som över­klagandet grundas på. Över­klagandet ska ges in till förvaltningsrätten och ska ha kommit in till förvaltnings­rätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Grunder för upphävande av besluten

Vid prövningen av över­klagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före över­klagande­tidens utgång. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Senast uppdaterad 30 maj 2022