Sundbybergs stads anslagstavla

På Sundbybergs stads digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Från att protokoll anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Information om hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden

Protokoll

 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 17 augusti 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 17 augusti 2022
  Sista datum för överklagande: den 7 september 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Sektorn för välfärd och omsorg, Stadshuset, Östra Madenvägen 6, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 16 augusti 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 16 augusti 2022
  Sista datum för överklagande: 6 september 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Sektorn för välfärd och omsorg, Stadshuset, Östra Madenvägen 6, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess
 • Valnämndens protokoll för sammanträdet den 14 juni 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Valnämnden
  Datum för tillkännagivande: 20 juni 2022
  Sista datum för överklagande: 12 juli 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Valnämndens justerade protokoll den 14 juni 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet den 16 maj, tillkännagivande av justering


  Instans: Överförmyndarnämnden
  Datum för tillkännagivande: 30 maj 2022
  Sista datum för överklagande: 21 juni 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Överförmyndarnämndens justerade protokoll 16 maj 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Stadsmiljö- och tekniska nämndens protokoll för sammanträdet den 24 maj 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Stadsmiljö- och tekniska nämnden
  Datum för tillkännagivande: 25 maj 2022
  Sista datum för överklagande: 16 juni 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Stadsmiljö- och tekniska nämndens justerade protokoll den 24 maj 2022 Pdf, 10.4 MB..
 • Valnämndens protokoll för sammanträdet den 17 maj 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Valnämnden
  Datum för tillkännagivande: 24 maj 2022
  Sista datum för överklagande: 15 juni 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Valnämndens justerade protokoll den 17 maj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet den 22 mars 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Överförmyndarnämnden
  Datum för tillkännagivande: 28 april 2022
  Sista datum för överklagande: 19 maj 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Överförmyndarnämndens justerade protokoll den 22 mars 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Valnämndens protokoll för sammanträdet 12 april 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Valnämnden
  Datum för tillkännagivande: 20 april 2022
  Sista datum för överklagande: 12 maj 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Valnämndens justerade protokoll 12 april 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Kultur- och fritidnsämndens protokoll för sammanträdet 24 mars 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 31 mars 2022
  Sista datum för överklagande: 21 april 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Kultur- och fritidsnämndens justerade protokoll 24 mars 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Valnämndens protokoll för sammanträdet den 17 mars 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Valnämnden
  Datum för tillkännagivande: 18 mars 2022
  Sista datum för överklagande: 11 april 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Valnämndens justerade protokoll den 17 mars 2022 Öppnas i nytt fönster.
 • Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet den 22 februari 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Överförmyndarnämnden
  Datum för tillkännagivande: 1 mars 2022
  Sista datum för överklagande: 22 mars 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Överförmyndarnämndens justerade protokoll 22 februari 2022 (länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
 • Valnämndens protokoll för sammanträdet 14 februari 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Valnämnden
  Datum för tillkännagivande: 21 februari, 2022
  Sista datum för överklagande: 15 mars, 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Valnämndens justerade protokoll den 14 februari 2022 (länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
 • Äldrenämndens protokoll för sammanträdet 21 oktober 2021, tillkännagivande av justering


  Instans: Äldrenämnden
  Datum för tillkännagivande: 22 oktober 2021
  Sista datum för överklagande: 12 november 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Äldrenämndens justerade protokoll 21 oktober 2021 (länk) Länk till annan webbplats.
 • Förskolenämndens protokoll för sammanträdet den 23 september 2021, tillkännagivande av justering


  Instans: förskolenämnden
  Datum för tillkännagivande: den 24 september 2021
  Sista datum för överklagande: den 15 oktober 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Förskolenämndens justerade protokoll den 23 september 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk)
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet 23 augusti 2021, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 25 augusti 2021
  Sista datum för överklagande: 16 september 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll 23 augusti 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet 19 april 2021, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 23 april 2021
  Sista datum för överklagande: 15 maj 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll 19 april 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet 26 oktober 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 29 oktober 2020
  Sista datum för överklagande: 20 november 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll 26 oktober 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet den 21 september 2020 tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämndenDatum för tillkännagivande: 24 september 2020
  Sista datum för överklagande: 16 oktober 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll den 21 september 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Förskolenämndens protokoll för sammanträdet den 20 augusti 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Förskolenämnden
  Datum för tillkännagivande: den 21 augusti 2020 
  Sista datum för överklagande: den 11 september 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Förskolenämndens justerade protokoll den 20 augusti 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk)
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 18 augusti 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 18 augusti 2020
  Sista datum för överklagande: 8 september 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretss.
 • Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet måndagen den 15 juni 2020, §§ 217-226, 228-260, tillkännagivande av justering


  Instans: kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande: den 18 juni 2020
  Sista datum för överklagande: den 10 juli 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2020, §§ 217-226, 228-260 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 10 mars 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 12 mars 2020
  Sista datum för överklagande: den 2 april 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet den 27 januari 2020, tillkännagivande av justering 5§


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 27 januari 2020
  Sista datum för överklagande: 19 februari 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.

Övrigt

 • Kungörelse, grannehörande


  Sektorn för samhällsbyggnad informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0377/2022. Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för bodetablering till och med 2024-03-10 på fastigheten Sundbyberg 2:79. Byggbodarna placeras utanför detaljplanerad område.Handlingar finns på sektorn för samhällsbyggnad, stadshuset, Östra Madenvägen 6 i Hallonbergen, telefon 08-706 80 00. Synpunkter lämnas skriftligen till förvaltningen med ovan givet BTN-nummer innan den 25 augusti 2022.

  Skicka med post till:
  Sundbybergs stad
  Sektorn för samhällsbyggnad
  172 92 Sundbyberg
  Eller e-posta till: btn@sundbyberg.se
 • Kungörelse, grannehörande


  Sektorn för samhällsbyggnad informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0429/2022. Ansökan avser bygglov för balkonger och fönsterdörrar på fastigheten Kranen 17 med adress Ursviksvägen 10 A-BAnsökan avviker från detaljplan C35 då balkongerna placeras på så låg höjd över mark som enligt detaljplanen ej får bebyggas att de blir beräkningsgrundande
  Handlingar finns på sektorn för samhällsbyggnad, stadshuset, Östra Madenvägen 6 i Hallonbergen, telefon 08-706 80 00.
  Synpunkter lämnas skriftligen till förvaltningen med ovan givet BTN-nummer innan den 10 augusti 2022.

  Skicka med post till:
  Sundbybergs stad
  Sektorn för samhällsbyggnad
  172 92 Sundbyberg
  Eller e-posta till: btn@sundbyberg.se
 • Kungörelse - utställning av förslag till till nya föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad 


  I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Det är föreskrifterna om avfallshantering som tillsammans med kommunens avfallsplan utgör kommunens renhållningsordning. Föreskrifterna för avfallshantering är ett lagstadgat dokument som styr hur hushållsavfall ska hanteras i kommunen.
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2022 att ställa ut ett förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad. Föreskrifterna planeras att träda i kraft den 1 januari 2023.Utställningen pågår under perioden 15 juni 2022 - 31 augusti 2022.Förutom här på stadens webbplats finns förslaget att ta del av på Sundbyberg Avfall och Vatten AB:s webbplats, i det tillfälliga Stadshuset (Östra Madenvägen 6 i Hallonbergen), biblioteket Signalfabriken samt Hallonbergens bibliotek.Om du som medborgare vill lämna en synpunkt på förslaget behöver du inkomma till staden med denna under utställningsperioden. Din synpunkt ska vara skriftlig och försedd med kommunstyrelsens diarienummer KS-0272/2022. Du kan skicka din synpunkt:via e-post till: kommunstyrelsen@sundbyberg.se eller via fysisk post till:Sundbybergs stad
  Kommunstyrelsen
  172 92 Sundbyberg
  Här hittar du förslaget under utställning:Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Bilagor till till nya föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Kungörelse, grannehörande


  Sektorn för samhällsbyggnad informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0377/2022. Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för bodetablering till och med 2024-03-10 på fastigheten Sundbyberg 2:79. Byggbodarna placeras utanför detaljplanerad område.Handlingar finns på sektorn för samhällsbyggnad, stadshuset, Östra Madenvägen 6 i Hallonbergen, telefon 08-706 80 00. Synpunkter lämnas skriftligen till förvaltningen med ovan givet BTN-nummer innan den 25 augusti 2022.

  Skicka med post till:
  Sundbybergs stad
  Sektorn för samhällsbyggnad
  172 92 Sundbyberg
  Eller e-posta till: btn@sundbyberg.se
 • Kungörelse, grannehörande


  Sektorn för samhällsbyggnad informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0429/2022. Ansökan avser bygglov för balkonger och fönsterdörrar på fastigheten Kranen 17 med adress Ursviksvägen 10 A-BAnsökan avviker från detaljplan C35 då balkongerna placeras på så låg höjd över mark som enligt detaljplanen ej får bebyggas att de blir beräkningsgrundande
  Handlingar finns på sektorn för samhällsbyggnad, stadshuset, Östra Madenvägen 6 i Hallonbergen, telefon 08-706 80 00.
  Synpunkter lämnas skriftligen till förvaltningen med ovan givet BTN-nummer innan den 10 augusti 2022.

  Skicka med post till:
  Sundbybergs stad
  Sektorn för samhällsbyggnad
  172 92 Sundbyberg
  Eller e-posta till: btn@sundbyberg.se
 • Kungörelse - utställning av förslag till till nya föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad 


  I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Det är föreskrifterna om avfallshantering som tillsammans med kommunens avfallsplan utgör kommunens renhållningsordning. Föreskrifterna för avfallshantering är ett lagstadgat dokument som styr hur hushållsavfall ska hanteras i kommunen.
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2022 att ställa ut ett förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad. Föreskrifterna planeras att träda i kraft den 1 januari 2023.Utställningen pågår under perioden 15 juni 2022 - 31 augusti 2022.Förutom här på stadens webbplats finns förslaget att ta del av på Sundbyberg Avfall och Vatten AB:s webbplats, i det tillfälliga Stadshuset (Östra Madenvägen 6 i Hallonbergen), biblioteket Signalfabriken samt Hallonbergens bibliotek.Om du som medborgare vill lämna en synpunkt på förslaget behöver du inkomma till staden med denna under utställningsperioden. Din synpunkt ska vara skriftlig och försedd med kommunstyrelsens diarienummer KS-0272/2022. Du kan skicka din synpunkt:via e-post till: kommunstyrelsen@sundbyberg.se eller via fysisk post till:Sundbybergs stad
  Kommunstyrelsen
  172 92 Sundbyberg
  Här hittar du förslaget under utställning:Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Bilagor till till nya föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill överklaga

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som över­klagandet grundas på. Över­klagandet ska ges in till förvaltningsrätten och ska ha kommit in till förvaltnings­rätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Grunder för upphävande av besluten

Vid prövningen av över­klagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före över­klagande­tidens utgång. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Senast uppdaterad 30 maj 2022