Sundbybergs stads anslagstavla

På Sundbybergs stads digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Från att protokoll anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Information om hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18:00 måndagen den 30 september 2019


  Datum och tid: klockan 18:00 måndagen den 30 september 2019Plats: Ljusgården, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, HallonbergenMellan klockan 17:00 och 18:00 besvaras interpellationer Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Protokoll

 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 17 september 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 19 september 2019
  Sista datum för överklagande: den 10 oktober 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess
 • Förskolenämndens protokoll för sammanträdet den 19 september 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: förskolenämnden
  Datum för tillkännagivande: den 20 september 2019
  Sista datum för överklagande: den 11 oktober 2019 
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Förskoleämndens justerade protokoll den 19 september 2019 (länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag av Storstockholms brandförsvarsförbunds protokoll för sammanträdet den 27 augusti 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Storstockholms Brandförsvarsförbund
  Datum för tillkännagivande: 11 september 2019
  Sista datum för överklagande: 3 oktober 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Storstockholms brandförsvarsförbund, Malmskillnadsgatan 64, Stockholm
  Anslag av Storstockholms brandförsvarsförbunds protokoll för sammanträdet den 27 augusti 2019länk till annan webbplats
 • Kommunstyrelsens upphandlingsutskotts protokoll för sammanträdet den 5 september 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: kommunstyrelsens upphandlingsutskott
  Datum för tillkännagivande: den 11 september 2019
  Sista datum för överklagande: den 3 oktober 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokoll för kommunstyrelsens upphandlingsutskotts sammanträde den 5 september 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Gemensamma familjerättsnämndens protokoll för sammanträdet den 2 september 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö
  Datum för tillkännagivande: den 5 september 2019
  Sista datum för överklagande: den 27 september 2019
  Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltningen i Solna
  Protokoll för gemensamma familjerättsnämndens för Solna, Sundbyberg och Ekerös sammanträde den 2 september 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet den 2 september 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande: den 4 september 2019
  Sista datum för överklagande: den 26 september 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 3 september 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 3 september 2019
  Sista datum för överklagande: den 24 september 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Kultur- och fritidsnämndens protokoll för sammanträdet 27 augusti 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2019-09-03
  Sista datum för överklagande: 2019-09-24
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Kultur- och fritidsnämndens justerade protokoll 2019-08-27länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Grundskole- och gymnasienämndens protokoll för sammanträdet den 28 augusti 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Grundskole- och gymnasienämnden
  Datum för tillkännagivande: den 3 september 2019
  Sista datum för överklagande: den 24 september 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Grundskole- och gymnasienämndens justerade protokoll den 28 augusti 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk)
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet den 26 augusti 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 29 augusti 2019
  Sista datum för överklagande: 20 september 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll - 26 augusti 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt

Om du vill överklaga

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som över­klagandet grundas på. Över­klagandet ska ges in till förvaltningsrätten och ska ha kommit in till förvaltnings­rätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Grunder för upphävande av besluten

Vid prövningen av över­klagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före över­klagande­tidens utgång. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Senast uppdaterad 5 september 2019