Sundbybergs stads anslagstavla

På Sundbybergs stads digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Från att protokoll anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Information om hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden

Protokoll

 • Förskolenämndens protokoll för sammanträdet den 19 maj 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Förskolenämnden
  Datum för tillkännagivande: 20 maj 2022
  Sista datum för överklagande: 11 juni 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset plan 6, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Förskolenämndens justerade protokoll 20 maj 2022 (länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet måndagen den 16 maj 2022, §§ 81-86, 88-110, tillkännagivande av justering


  Instans: kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande: 20 maj 2022
  Sista datum för överklagande: 11 juni 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen


 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll den 20 maj 2022 tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 20 maj 2022
  Sista datum för överklagande: den 10 juni 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Äldrenämndens protokoll för sammanträdet den 19 maj 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Äldrenämnden
  Datum för tillkännagivande: den 20 maj 2022
  Sista datum för överklagande: den 10 juni 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Sektorn för välfärd och omsorg, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Äldrenämndens justerade protokoll den 19 maj 2022 (länk) Länk till annan webbplats.
 • Grundskole- och gymnasienämndens protokoll för sammanträdet 17 maj 2022 tillkännagivande av justering


  Instans: Grundskole- och gymnasienämnden
  Datum för tillkännagivande: 18 maj 2022
  Sista datum för överklagande: 8 juni 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Grundskole- och förskolenämndens justerade protokoll 17 maj 2022 (länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
 • Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet måndagen den 16 maj 2022, § 87, tillkännagivande av justering


  Instans: kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande: den 17 maj 2022
  Sista datum för överklagande: den 7 juni 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen

 • Kommunstyrelsens upphandlingsutskotts protokoll för sammanträdet den 5 maj 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Kommunstyrelsens upphandlingsutskott
  Datum för tillkännagivande: 2022-05-11
  Sista datum för överklagande: 2022-06-02
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Kommunstyrelsens upphandlingsutskotts justerade protokoll den 5 maj 2022 (länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 10 maj 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 10 maj 2022
  Sista datum för överklagande: den 31 maj 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Sektorn för välförd och omsorg, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 26 april, 2022 tillkännagivande av justering


  Instans: Överförmyndarnämnden
  Datum för tillkännagivande: 9 maj 2022
  Sista datum för överklagande: 31 maj 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Överförmyndarnämndens justerade protokoll den 26 april 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Kultur- och fritidsnämndens protokoll för sammanträdet 28 april 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 5 maj 2022
  Sista datum för överklagande: 26 maj 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Kultur- och fritidsnämndens justerade protokoll 28 apsil 2022 (länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet den 22 mars 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Överförmyndarnämnden
  Datum för tillkännagivande: 28 april 2022
  Sista datum för överklagande: 19 maj 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Överförmyndarnämndens justerade protokoll den 22 mars 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet 19 april 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 22 april 2022
  Sista datum för överklagande: 14 maj 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll den 19 april 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Valnämndens protokoll för sammanträdet 12 april 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Valnämnden
  Datum för tillkännagivande: 20 april 2022
  Sista datum för överklagande: 12 maj 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Valnämndens justerade protokoll 12 april 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Kultur- och fritidnsämndens protokoll för sammanträdet 24 mars 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 31 mars 2022
  Sista datum för överklagande: 21 april 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Kultur- och fritidsnämndens justerade protokoll 24 mars 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet 21 mars 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 29 mars 2022
  Sista datum för överklagande: 20 april 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll den 21 mars 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Valnämndens protokoll för sammanträdet den 17 mars 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Valnämnden
  Datum för tillkännagivande: 18 mars 2022
  Sista datum för överklagande: 11 april 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Valnämndens justerade protokoll den 17 mars 2022 Öppnas i nytt fönster.
 • Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet den 22 februari 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Överförmyndarnämnden
  Datum för tillkännagivande: 1 mars 2022
  Sista datum för överklagande: 22 mars 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Överförmyndarnämndens justerade protokoll 22 februari 2022 (länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
 • Valnämndens protokoll för sammanträdet 14 februari 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Valnämnden
  Datum för tillkännagivande: 21 februari, 2022
  Sista datum för överklagande: 15 mars, 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Valnämndens justerade protokoll den 14 februari 2022 (länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet 24 januari 2022, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 26 januari 2022
  Sista datum för överklagande: 16 februari 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll den 24 januari 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Äldrenämndens protokoll för sammanträdet 21 oktober 2021, tillkännagivande av justering


  Instans: Äldrenämnden
  Datum för tillkännagivande: 22 oktober 2021
  Sista datum för överklagande: 12 november 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Äldrenämndens justerade protokoll 21 oktober 2021 (länk) Länk till annan webbplats.
 • Förskolenämndens protokoll för sammanträdet den 23 september 2021, tillkännagivande av justering


  Instans: förskolenämnden
  Datum för tillkännagivande: den 24 september 2021
  Sista datum för överklagande: den 15 oktober 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Förskolenämndens justerade protokoll den 23 september 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk)
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet 23 augusti 2021, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 25 augusti 2021
  Sista datum för överklagande: 16 september 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll 23 augusti 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet 19 april 2021, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 23 april 2021
  Sista datum för överklagande: 15 maj 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll 19 april 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet 26 oktober 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 29 oktober 2020
  Sista datum för överklagande: 20 november 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll 26 oktober 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet den 21 september 2020 tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämndenDatum för tillkännagivande: 24 september 2020
  Sista datum för överklagande: 16 oktober 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll den 21 september 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Förskolenämndens protokoll för sammanträdet den 20 augusti 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Förskolenämnden
  Datum för tillkännagivande: den 21 augusti 2020 
  Sista datum för överklagande: den 11 september 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Förskolenämndens justerade protokoll den 20 augusti 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk)
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 18 augusti 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 18 augusti 2020
  Sista datum för överklagande: 8 september 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretss.
 • Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet måndagen den 15 juni 2020, §§ 217-226, 228-260, tillkännagivande av justering


  Instans: kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande: den 18 juni 2020
  Sista datum för överklagande: den 10 juli 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2020, §§ 217-226, 228-260 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 10 mars 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 12 mars 2020
  Sista datum för överklagande: den 2 april 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet den 27 januari 2020, tillkännagivande av justering 5§


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 27 januari 2020
  Sista datum för överklagande: 19 februari 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.

Övrigt

 • Kungörelse, grannehörande


  Datum: 12 maj 2022Ärendetyp: Kungörelse tidsbegränsat bygglov för byggbodar Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0236/2022. Ansökan avser bygglov för uppförande av byggbodar på fastighet Sundbyberg 2:85 med adress Marieborgsgatan 61.Fastigheten ligger utanför planlagt område och åtgärden ska därmed grannehöras. Handlingar finns på sektorn för samhällsbyggnad, stadshuset, Östra Madenvägen 4 i Hallonbergen, telefon 08-706 80 00.
  Synpunkter lämnas skriftligen till förvaltningen med ovan givet BTN-nummer innan den 27 maj 2022.Sundbybergs stad
  Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen
  172 92 Sundbyberg
  Eller e-posta till: btn@sundbyberg.seDatum för tillkännagivande: 12 maj 2022
  Sista datum för synpunkter: 27 maj 2022

 • Kungörelse, grannehörande


  Datum: 12 maj 2022Ärendetyp: Kungörelse tillbyggnad av rackethall Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0240/2022. Ansökan avser bygglov för tillbyggnad på fastigheten Sundbyberg 2:30 med adress Örsvängen 10.Ansökan avviker från detaljplan C271 då tillbyggnaden är placerad på mark som ej får bebyggas. Handlingar finns på sektorn för samhällsbyggnad, stadshuset, Östra Madenvägen 4 i Hallonbergen, telefon 08-706 80 00.Synpunkter lämnas skriftligen till förvaltningen med ovan givet BTN-nummer innan den 8 juni 2022.Sundbybergs stad
  Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen
  172 92 Sundbyberg
  Eller e-posta till: btn@sundbyberg.seDatum för tillkännagivande: 12 maj 2022
  Sista datum för synpunkter: 8 juni

 • Information, grannehörande


  Datum: 10 maj 2022Ärendetyp: Grannehörande bygglov för uppförande av två sammanbyggda punkthus med totalt 98 lägenheter Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0680/2021.Ansökan avser bygglov för nyproduktion av två punkthus sammankopplade i gatuplan på fastighet Doktoranden 1 med adress Forskningsringen 77A-79B, 174 61 SundbybergAnsökan avviker från detaljplan C416 då åtgärden fyra balkonger placerade över fastighetens innergård hamnar på sådan höjd att de påverkar underliggande mark som ej får bebyggas.
  Handlingar finns på samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen, stadshuset, Östra Madenvägen 4 i Hallonbergen, telefon 08-706 80 00.Synpunkter lämnas skriftligen till förvaltningen med ovan givet BTN-nummer innan den 19 maj 2022.Sundbybergs stad
  Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen
  172 92 Sundbyberg
  Eller e-posta till: btn@sundbyberg.seDatum för tillkännagivande: 10 maj 2022
  Sista datum för synpunkter: 19 maj

 • Kungörelse


  Ärendetyp: kungörelse
  Datum för tillkännagivande: 2022-04-28
  Kungörelse av tidsbegränsat bygglov för skolverksamhet t o m 2025-08-01 Sektor för samhällsbyggnad informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0158/2022. Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för skolverksamhet i form av gymnasium t o m 2025-08-01 på fastigheten Terränglöparen 11. För fastigheten gäller detaljplan C266 med beteckning C, för centrumändamål. Den sökta åtgärden avviker från planbestämmelsen för centrumändamål.Handlingar finns på sektor för samhällsbyggnad, stadshuset, Östra Madenvägen 4 i Hallonbergen, telefon 08-706 80 00.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit till förvaltningen senast tre veckor efter publiceringsdatum.Sundbybergs stad
  Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen
  172 92 Sundbyberg
  Eller e-posta till: btn@sundbyberg.se

Om du vill överklaga

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som över­klagandet grundas på. Över­klagandet ska ges in till förvaltningsrätten och ska ha kommit in till förvaltnings­rätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Grunder för upphävande av besluten

Vid prövningen av över­klagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före över­klagande­tidens utgång. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Senast uppdaterad 8 mars 2022