Sundbybergs stads anslagstavla

På Sundbybergs stads digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Från att protokoll anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Information om hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden

Protokoll

 • Kommunstyrelsens upphandlingsutskotts protokoll för sammanträdet den 26 mars 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Kommunstyrelsens upphandlingsutskottDatum för tillkännagivande: 27 mars 2020
  Sista datum för överklagande: 18 april 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Kommunstyrelsens upphandlingsutskotts protokoll för sammanträdet 26 mars 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Krisledningsnämndes protokoll för sammanträdet den 26 mars 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Krisledningsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 27 mars 2020
  Sista datum för överklagande: 18 mars 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Krisledningsnämndens justerade protokoll för sammanträdet den 26 mars 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet den 23 mars 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande: 27 mars 2020
  Sista datum för överklagande: 18 april 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Kommunfullmäktiges justerade protokoll för sammanträdet den 23 mars 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Gemensamma familjerättsnämndens protokoll för sammanträdet den 23 mars 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundyberg och Ekerö
  Datum för tillkännagivande: den 23 mars 2020
  Sista datum för överklagande: den 14 april 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen i Solna
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 24 mars 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 24 mars 2020
  Sista datum för överklagande: den 14 april 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskotts protokoll för sammanträdet 16 mars 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott
  Datum för tillkännagivande: 17 mars 2020
  Sista datum för överklagande: 8 april 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskotts justerade protokoll 16 mars 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Grundskole- och gymnasienämndens protokoll för sammanträdet den 17 mars 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Grundskole- och gymnasienämnden
  Datum för tillkännagivande: den 23 mars 2020
  Sista datum för överklagande: den 13 april 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Grundskole- och gymnasienämndens justerade protokoll den 17 mars 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk)
 • Äldrenämndens protokoll för sammanträdet 19 mars 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Äldrenämnden
  Datum för tillkännagivande: 23 mars 2020
  Sista datum för överklagande: 13 april 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Äldrenämndens justerade protokoll 19 mars 2020  (https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/arenden-och-handlingar/diariet/manadens-sammantraden.html?date=2020-03-23&activityId=695768)
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll för sammanträdet den 17 mars 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetmarknadsnämnden
  Datum för tillkännagivande: den 19 mars 2020
  Sista datum för överklagande: 9 april 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Social- och arbetsmarknadsnämndens justerade protokoll den 17 mars 2020PDF
 • Förskolenämndens protokoll för sammanträdet den 19 mars 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Förskolenämnden
  Datum för tillkännagivande: den 20 mars 2020
  Sista datum för överklagande: den 10 april 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Förskolenämndens justerade protokoll den 19 mars 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk)
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet 16 mars 2020 §§ 23-34, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2020-03-19
  Sista datum för överklagande: 2020-04-10
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämnens justerade protokoll 16 mars 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 10 mars 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 12 mars 2020
  Sista datum för överklagande: den 2 april 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet den 9 mars 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande: den 11 mars 2020
  Sista datum för överklagande: den 2 april 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet den 27 januari 2020, tillkännagivande av justering 5§


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 27 januari 2020
  Sista datum för överklagande: 19 februari 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.

Övrigt

Om du vill överklaga

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som över­klagandet grundas på. Över­klagandet ska ges in till förvaltningsrätten och ska ha kommit in till förvaltnings­rätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Grunder för upphävande av besluten

Vid prövningen av över­klagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före över­klagande­tidens utgång. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Senast uppdaterad 11 februari 2020