Sundbybergs stads anslagstavla

På Sundbybergs stads digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Från att protokoll anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Information om hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden

Protokoll

 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott protokoll för sammanträdet den 2 juni 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 2 juni 2020
  Sista datum för överklagande: den 23 juni 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande: den 29 maj 2020
  Sista datum för överklagande: den 19 juni 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Äldrenämndens protokoll för sammanträdet 19 maj 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Äldrenämnden
  Datum för tillkännagivande: 20200525
  Sista datum för överklagande:20200615
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Äldrenämndens justerade protokoll 19 maj 2020 (https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/arenden-och-handlingar/diariet/manadens-sammantraden.html?date=2020-05-25&activityId=695770)
 • Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskotts protokoll för sammanträdet 18 maj 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott
  Datum för tillkännagivande: 20 maj 2020
  Sista datum för överklagande: 11 juni 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskotts justerade protokoll 18 maj 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Förskolenämndens protokoll för sammanträdet den 20 maj 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Förskolenämnden
  Datum för tillkännagivande: den 22 maj 2020
  Sista datum för överklagande: den 12 juni 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Förskolenämndens justerade protokoll den 20 maj 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk)
 • Stadsmiljö- och tekniska nämndens protokoll för sammanträdet 19 maj 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Stadsmiljö- och tekniska nämnden
  Datum för tillkännagivande: 22 maj 2020
  Sista datum för överklagande: 12 juni 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Stadsmiljö- och tekniska nämndens justerade protokoll 20 maj 2020länk till annan webbplats
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet 18 maj 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämdnen
  Datum för tillkännagivande: 22 maj 2020
  Sista datum för överklagande: 12 juni 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll 18 maj 2020länk till annan webbplats
 • Kultur- och fritidsnämnden protokoll för sammanträdet 19 maj 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2020-05-20
  Sista datum för överklagande: 2020-06-10
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-05-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll för sammanträdet den 19 maj 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämnden
  Datum för tillkännagivande: den 20 maj 2020
  Sista datum för överklagande: den 10 juni 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Social- och arbetsmarknadsnämndens justerade protokoll den 19 maj 2020PDF
 • Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet den 11 maj 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande: den 13 maj 2020
  Sista datum för överklagande: den 4 juni 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 10 mars 2020, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 12 mars 2020
  Sista datum för överklagande: den 2 april 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet den 27 januari 2020, tillkännagivande av justering 5§


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 27 januari 2020
  Sista datum för överklagande: 19 februari 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.

Övrigt

Om du vill överklaga

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som över­klagandet grundas på. Över­klagandet ska ges in till förvaltningsrätten och ska ha kommit in till förvaltnings­rätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Grunder för upphävande av besluten

Vid prövningen av över­klagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före över­klagande­tidens utgång. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Senast uppdaterad 11 februari 2020