Sundbybergs stads anslagstavla

På Sundbybergs stads digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Från att protokoll anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Information om hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden

Protokoll

 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 12 juli 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 12 juli 2019
  Sista datum för överklagande: den 2 augusti 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet 20 maj 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 24 maj 2019
  Sista datum för överklagande: 14 juni 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll 20 maj 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Stadsmiljö- och tekniska nämndens protokoll för sammanträdet 21 maj 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Stadsmiljö- och tekniska nämnden
  Datum för tillkännagivande: 2019-05-23
  Sista datum för överklagande: 2019-06-13
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Stadsmiljö- och tekniska nämndens justerade protokoll 21 maj 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet 20 maj 2019, justering av paragraf 52


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 21 maj 2019
  Sista datum för överklagande: 11 juni 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämnden den 20 maj 2019, justerade paragraf 52länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet den 15 april 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 17 april 2019
  Sista datum för överklagande: 2 maj 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll 15 april 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet 18 mars 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 21 mars 2019
  Sista datum för överklagande: 12 april 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll 18 mars 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet 21 februari 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 26 februari 2019
  Sista datum för överklagande: 20 mars 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll 21 februari 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet den 29 oktober 2018, tillkännagivande av justering


  Instans: kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande: den 31 oktober 2018
  Sista datum för överklagande: den 22 november 2018
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Kommunstyrelsens justerade protokoll för sammanträdet den 29 oktober 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet 29 oktober 2018, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 31 oktober 2018
  Sista datum för överklagande: 21 november 2018
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll 29 oktober 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Kultur- och fritidsnämndens protokoll för sammanträdet 25 oktober 2018, tillkännagivande av justering


  Instans: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 29 oktober 2018
  Sista datum för överklagande: 19 november 2018
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Kultur- och fritidsnämndens justerade protokoll 25 oktober 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt

Om du vill överklaga

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som över­klagandet grundas på. Över­klagandet ska ges in till förvaltningsrätten och ska ha kommit in till förvaltnings­rätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Grunder för upphävande av besluten

Vid prövningen av över­klagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före över­klagande­tidens utgång. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Senast uppdaterad 20 februari 2019