Sundbybergs stads anslagstavla

På Sundbybergs stads digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Från att protokoll anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Information om hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019 ställs in


  Kommunfullmäktiges presidium har konstaterat att det till sammanträdet den 25
  november 2019 endast finns ett fåtal ärenden för kommunfullmäktige att handlägga. Då det inte finns några hinder för att dessa ärenden istället behandlas vid nästkommande sammanträde har kommunfullmäktiges presidium efter samråd med kommunstyrelsens presdium beslutat att ställa in sammanträdet.
  Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019 ställs inlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Protokoll

 • Förskolenämndens protokoll för sammanträdet den 14 november 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Förskolenämnden
  Datum för tillkännagivande: den 15 november 2019 
  Sista datum för överklagande: den 6 december 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Förskolenämndens justerade protokoll den 14 november 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk)
 • Grundskole- och gymnasienämndens protokoll med omedelbar justering för sammanträdet den 12 november 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Grundskole- och gymnasienämnden
  Datum för tillkännagivande: den 13 november 2019 
  Sista datum för överklagande: den 4 december 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Grundskole- och gymnasienämnden justerade protokoll den 12 november 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk)
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 12 november 2019, § 532 omedelbar justering, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande:den 12 november 2019
  Sista datum för överklagande: den 3 december 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Anslag av Storstockholms brandförsvars protokoll för sammanträdet den 22 oktober 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Storstockholms brandförsvar
  Datum för tillkännagivande: den 8 november 2019
  Sista datum för överklagande: den 30 november 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Storstockholms brandförsvar, Malmskillnadsgatan 64, Stockholm
  Anslag av Storstockholms brandförsvars protokoll för sammanträdet den 22 oktober 2019, tillkännagivande av justeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet onsdagen den 6 november 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande: den 8 november 2019
  Sista datum för överklagande: den 30 november 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet den 4 november 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande: den 7 november 2019
  Sista datum för överklagande: den 29 november 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Äldrenämndens protokoll för sammanträdet den 31 oktober 2019 tillkännagivande av justering


  Instans: Äldrenämnden
  Datum för tillkännagivande: 20191101
  Sista datum för överklagande: 20191122
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Äldrenämndens justerade protokoll 20191031 https://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390536.html?activityId=656977&date=2019-10-31
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet 29 oktober 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: 29 oktober 2019
  Sista datum för överklagande: 19 november 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningens kansli, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Kommunstyrelsens upphandlingsutskotts protokoll för sammanträdet den 24 oktober 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Kommunstyrelsens upphandlingsutskott
  Datum för tillkännagivande: 29 oktober 2019
  Sista datum för överklagande: 19 november 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Kommunstyrelsens upphandlingsutskotts justerade protokoll den 24 oktober 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Stadsmiljö- och tekniska nämndens protokoll för sammanträdet 22 oktober 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Stadsmiljö- och tekniska nämnden
  Datum för tillkännagivande: 28 oktober 2019
  Sista datum för överklagande: 18 november 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Stadsmiljö- och tekniska nämndens justerade protokoll 28 oktober 2019länk till annan webbplats
 • Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet den 21 oktober 2019, §§ 600-617, 619-633, 635-648, tillkännagivande av justering


  Instans: kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande: den 25 oktober 2019
  Sista datum för överklagande: den 16 november 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde den 21 oktober 2019, §§ 600-617, 619-633, 635-648länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet 14 oktober 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 21 oktober 2019
  Sista datum för överklagande: 11 november 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämnden justerade protokoll 21 oktober 2019länk till annan webbplats

Övrigt

Om du vill överklaga

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som över­klagandet grundas på. Över­klagandet ska ges in till förvaltningsrätten och ska ha kommit in till förvaltnings­rätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Grunder för upphävande av besluten

Vid prövningen av över­klagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före över­klagande­tidens utgång. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Senast uppdaterad 25 oktober 2019