Sundbybergs stads anslagstavla

På Sundbybergs stads digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Från att protokoll anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Information om hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • Kommunfullmäktige sammanträder den måndagen 25 mars 2019, tillkännagivande


  Datum och tid: måndagen den 25 mars 2019, klockan 18:00
  Plats: Ljusgården, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Protokoll

 • Stadsmiljö- och tekniska nämndens protokoll för sammanträdet 19 mars 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Stadsmiljö- och tekniska nämnden
  Datum för tillkännagivande: 20 mars 2019
  Sista datum för överklagande: 10 april 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Stadsmiljö- och tekniska nämndens justerade protokoll 19 mars 2019länk till annan webbplats
 • Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet den 11 mars 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande: den 14 mars 2019
  Sista datum för överklagande: den 5 april 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Kommunstyrelsens justerade protokoll den 11 mars 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 12 mars 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadens utskott
  Datum för tillkännagivande: 14 mars 2019
  Sista datum för överklagande: 4 april 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Grundskole- och gymnsienämndens protokoll för sammanträdet den 5 mars 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Grundskole- och gymnasienämnden
  Datum för tillkännagivande: den 12 mars 2019
  Sista datum för överklagande: den 3 april 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Grundskole- och gymnasienämndens justerade protokoll den 11 mars 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk)
 • Förskolenämndens protokoll för sammanträdet den 7 mars 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Förskolenämnden
  Datum för tillkännagivande: den 7 mars 2019
  Sista datum för överklagande: den 28 mars 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Förskolenämndens justerade protokoll den 7 mars 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk)
 • Kultur- och fritidsnämndens protokoll för sammanträdet 2019-02-28, tillkännagivande av justering


  Instans: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2019-03-06
  Sista datum för överklagande: 2019-03-27
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-02-28PDF
 • Äldrenämndens individutskotts protokoll för sammanträdet den 28 februari 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Äldrenämndens individutskott
  Datum för tillkännagivande: 1 mars 2019
  Sista datum för överklagande: 22 mars 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Äldreförvaltningen, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess
 • Äldrenämndens protokoll för sammanträdet 28 februari 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Äldrenämnden
  Datum för tillkännagivande: 1 mars 2019
  Sista datum för överklagande: 22 mars 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Äldreförvaltningen, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Äldrenämndens justerade protokoll 28 februri 2019PDF
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 26 februari 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 1 mars 2019
  Sista datum för överklagande: den 22 mars 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Storstockholms Brandförsvarsförbunds direktions protokoll för sammanträdet den 12 februari 2019, tillkännagivande av justering


  Instans: Storstockholms Brandförsvarsförbunds direktion
  Datum för tillkännagivande: 27 februari 2019
  Sista datum för överklagande: 21 mars 2019
  Förvaringsplats för protokollet: Storstockholms Brandförsvarsförbund, Malmskillnadsgatan 64, Stockholm

Övrigt

Om du vill överklaga

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som över­klagandet grundas på. Över­klagandet ska ges in till förvaltningsrätten och ska ha kommit in till förvaltnings­rätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Grunder för upphävande av besluten

Vid prövningen av över­klagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före över­klagande­tidens utgång. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Senast uppdaterad 20 februari 2019