Sundbybergs stadsarkiv

Stadsarkivet - stadens historia

I Sundbybergs stadsarkiv finns kommunala myndigheters handlingar från år 1863 och framåt. Här finns även handlingar från Bromma socken samt Duvbo och Lilla Ahlby municipalsamhällen, innan delar av dessa inkorporerades med Sundbybergs kommun.

Stadsarkivet har öppet efter överenskommelse och därför måste du kontakta stadsarkivarien före ditt besök. I anslutning till stadsarkivet finns två forskarplatser där du kan arbeta med arkivhandlingarna. Arkivhandlingarna får inte lånas hem, utan ska studeras på plats enligt överenskommelse. Handlingar som tagits fram på begäran hålls framplockade i maximalt en månad från det att den första begäran inkommit till stadsarkivet.

Söker du bygglovshandlingar, kartor eller ritningar så kan du vända dig till byggnads- och tillståndsnämnden med din förfrågan.

Sundbybergs stadsmuseum

Även Sundbybergs stadsmuseum har originalhandlingar, ritningar, kartor och fotografier att ta del av. Här finns också modeller av olika projekt samt forskarplatser.

Arkivens dag

I arkiven finns handlingar som vittnar om vår historia, statliga och kommunala beslut likväl som människors minnen och tankar. Historien finns lagrad analogt på pergament, papper och digitalt som datafiler. Under Arkivens dag, som arrangeras en gång om året, öppnar arkiv runt om i landet upp sina arkiv eller tar fram dolda dokument från gömmorna. Arkivens dag ger besökarna en möjlighet till att titta in bakom kulisserna, låta sig imponeras och fascineras av spännande dokument och ta del av lärorika utställningar och intressanta föredrag.

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse. Genom att arrangera öppet hus vill arkiven uppmärksamma möjligheten att göra spännande resor till förfluten tid men också lyfta fram arbetet med att säkerställa den information som skapas i dag. Arkivsektorn strävar efter att kunskapen om att arkiven är samhällets minne både för en förfluten tid och för en framtid ska öka. Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven och alla har tillgång oavsett medborgarskap. Det mesta är öppet för forskning, undantaget hemliga handlingar. Detta är en viktig medborgerlig rättighet som arkiven vill betona under Arkivens dag.

Bakom Arkivens dag står SASS ”Svenska arkiv i samverkan för synlighet” som består av landets arkivorganisationer Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets Arkivråd (NLA), Näringslivsarkivens förening (NAF) och Riksarkivet.

Sundbybergs stadsarkiv medverkar för första gången under Arkivens dag år 2018 i ett samarbete med stadens konstsamling och Sundbybergs stadsmuseum/Hembygdsförening med en konstutställning om Sundbyberg konstnären John Carlson.

I länken till höger finner du en gratis nedladdningsbar förteckningskatalog till John Carlson-utställningen. Katalogen kan också beställas utskriven i färg från Stadsarkivet till en summa av 100 kronor enligt fastställd taxa inklusive porto. Katalogen beställs via mejl eller telefon hos Stadsarkivet. Sundbybergs stad har avtal enligt BUS (Bildkonstupphovsrätt i Sverige) och bilderna är publicerade med tillstånd från privata långivare. Copyright tillfaller John Carlsons arvingar.

Senast uppdaterad 7 januari 2020