Sundbybergs stadsarkiv

Det här finns i stadsarkivet

I stadsarkivet finns handlingar från nästan 130 olika arkivbildare som speglar utvecklingen av Sundbyberg från sent 1800-tal och fram till idag.

Oavsett om du är intresserad av stadsdelarnas framväxt och utveckling i kommunen, var din mormors mor gick i skolan eller hur många barn som var på sommarlovskoloni på 1920-talet så kan du finna det du söker här.

Nedan finner du en lista på alla arkiv som finns i stadsarkivet. För ytterligare information om de handlingar du är intresserad av är du välkommen att ta kontakt med stadsarkivet. Vi arbetar kontinuerligt med att ordna och förteckna arkiv och denna innehållsförteckning uppdateras därför löpande.

Sundbybergs stadsarkiv arkivbildare

 • ABF Sundbyberg
 • Arbetslöshetskommittén
 • Arbetslöshetsnämnden
 • Barn- och ungdomsnämnden
 • Barnens dag
 • Barnkrubban i Sundbyberg
 • Barnomsorgsnämnden
 • Bernhardska samlingen
 • Betlehemskyrkans arkiv
 • Bromma socken
 • Byggnadsnämnden
 • Club Alfa Romeo Svezia
 • Delegation för Sundbybergs åldrings- och handikappsservice
 • Drätselkammaren
 • Duvbo 1 biblioteksstyrelse
 • Duvbo byggnadsnämnd
 • Duvbo fastighetsnämnd
 • Duvbo förvaltningsnämnd
 • Duvbo handelsförening
 • Duvbo municipalnämnd
 • Duvbo vattenledningsverk
 • Elektricitetsverket i Sundbyberg Stora arkivet
 • Enheten för introduktion av nyanlända
 • Enhetsskolan Sundbyberg
 • Familjebidragsnämnden i Spånga
 • Familjebidragsnämnden i Sundbyberg
 • Fastighets AB Förvaltaren
 • Fastighets- och servicenämnden
 • Fastighetsarkivet
 • Fattigvårdsstyrelsen 1 i Sundbyberg
 • Finska Föreningen
 • Folk- och realskolan i Sundbyberg
 • Freinetskolan Vandraren (friskola)
 • Fritidsnämnden
 • Föreningen Sundbybergs barnkolonier
 • Förskolenämnden
 • Gatu- och vattenledningsstyrelsen i Sundbyberg
 • Grundskole- och gymnasienämnden
 • Gymnasie- och kompetensnämnden
 • Hamnuppsyningsmannen i Sundbyberg
 • Harald Hedelo (personarkiv)
 • Hemhjälpsnämnden
 • Hemmet för kroniska sjuka
 • Hyresnämnden i Sundbyberg 1917-1923
 • Hyresnämnden i Sundbyberg 1 1942-1969
 • Hälsovårdsnämnden
 • Idrotts- och friluftsnämnden
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden 2003-2006
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden 2008
 • Individ- och omsorgsnämnden
 • Interimstyrelsen f ör planerad skyddsverksamhet i
 • Solna-Sundbyberg
 • IT-gymnasiet
 • Kommunalborgmästarens arkiv
 • Kommunalfullmäktige i Sundbyberg
 • Kommunalförbundet storstockholms bostadsförmedling
 • Kommunalnämnden i Sundbyberg
 • Kommunalstämman i Sundbyberg
 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
 • Kompetens- och försörjningsnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Kulturnämnden
 • Lars Rydqvists donation
 • Lilla Ahlby municipalsamhälle
 • Livsmedelsnämnden
 • LUSEF Lilla Ursviks Samlingslokaler Ekonomisk förening
 • Matpedagogerna/JB-gymnasiet/Grillska gymnasiet (friskola)
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Miljö- och myndighetsnämnden
 • Myndighetsnämnden
 • Norrenergi
 • Notarius Publicus
 • Nykterhetsnämnden
 • Pensionsnämnden i Sundbyberg
 • Polisnämnden i Sundbyberg
 • Samhällsbyggnadsnämnden
 • Service- och konsultnämnden
 • Servicenämnden
 • Sjukvårdsstyrelsen i Sundbyberg
 • Skolhälsovårdsarkivet
 • Skolstyrelsen
 • Social- och arbetsmarknadsnämnden
 • Social- och kompetensnämnden
 • Sociala centralnämnden
 • Socialläkarmottagningen
 • Socialnämnden
 • Socialnämnden 2
 • Sollentuna-Solna-Sundbyberg inackorderingshemsförbund
 • Solna-Sundbybergs Brandförsvarsförbund
 • Stadsbyggnads- och fastighetsnämnden
 • Stadsbyggnads- och miljönämnden
 • Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Stadsbyggnadsnämnden
 • Stadsbyggnadsprojektet Ursvik
 • Stadsfullmäktige
 • Stadsmiljö- och tekniska nämnden
 • Stiftelsen Tornparken
 • Styrelsen för stiftelsen Solna-Sundbyberg verkstäder
 • Styrelsen för Sundbybergshem
 • Sundbyberg stads stiftelse för partiellt arbetsföra
 • Sundbybergs arbetslöshetskomitté
 • Sundbybergs barnavårdscentral
 • Sundbybergs barnavårdsnämnd
 • Sundbybergs barnkoloniförening
 • Sundbybergs blåbandsdistrikt inom Stockholms läns blåbandsförbund
 • Sundbybergs bostadsförmedling
 • Sundbybergs brandstyrelse
 • Sundbybergs epedemissjukstugestyrelse
 • Sundbybergs församling
 • Sundbybergs gatustyrelse
 • Sundbybergs Gymnasium
 • Sundbybergs kristidsnämnd
 • Sundbybergs renhållningsstyrelse
 • Sundbybergs stad, Grundskole- och gymnasienämnden med föregångare, ämnesordnade arkiv 1998-
 • Sundbybergs stadsbibliotek
 • Sundbybergs stadsstyrelse
 • Tekniska Aftonskolan
 • Tekniska nämnden
 • Trafiknämnden
 • Underverket
 • Ungdoms- och utbildningsnämnden
 • Ungdomsmottagningen
 • Ungdomsstyrelsen
 • Utbildningsnämnden
 • Utskottet för prövning av förtur till bostad (prövningsdelegerade)
 • Valnämnden
 • Vattenledningsstyrelsen i Sundbyberg
 • Vittra Brotorp
 • Vuxenutbildning (Komvux och SFI)
 • Värmeverket i Sundbyberg
 • Äldre- och omsorgsnämnden
 • Äldrenämnden
 • Äldreomsorgsnämnden
 • Överförmyndarnämnden
Senast uppdaterad 29 november 2023