Vill du bidra till arkivet?

Sitter du på en kulturhistorisk skatt? Stadsarkivet tar gärna emot arkivhandlingar som är av historiskt eller kulturellt värde för Sundbybergs stad.

Oavsett om du är en enskild person, ett företag eller en förening som är verksam i Sundbyberg så är du välkommen att bidra till att bevara Sundbybergs historia.

Överlämna eller deponera

Du kan antingen överlämna arkiv till stadsarkivet, och handlingarna uppgår då i stadsarkivets ägo, eller så kan du deponera arkiv i stadsarkivet, och handlingarna tillhör då fortfarande dig som enskild, företag eller förening men de förvaras tryggt och säkert i arkivets lokaler. Du/Ni som deponerat handlingarna har rätt att bestämma vem som får ta del av handlingarna, men stadsarkivets önskan är att de är tillgängliga för forskning.

Det kostar inget att överlämna eller deponera handlingar i stadsarkivet. Genom att göra så garanteras handlingarna ett säkert och tryggt förvar i godkända arkivlokaler.

Vid ett överlämnande eller en deponering tecknas ett avtal mellan kommunen och föreningen eller den enskilde, för att alla parter ska vara överens om vilka villkor som gäller. Vi fyller också i ett leveranskvitto (ett så kallat reversal) i två original där båda parter behåller varsitt exemplar. Vill du överlämna eller deponera arkiv är du välkommen att kontakta stadsarkivarien.

Senast uppdaterad 7 januari 2020