Klagomål på utbildningsverksamhet

Om du har klagomål på en utbildningsverksamhet vill vi att du berättar det för oss. Vi strävar efter att skolan ska vara så bra som möjligt och därför är det viktigt att vi får information om sådant som inte fungerar och sådant som kan bli bättre.

Rutinen för att framföra klagomål är lite olika, beroende på om ditt barn eller du som elev går på en kommunal eller fristående skola.

Sundbybergs stad bedriver utbildningsverksamhet i följande skolformer: förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Sundbybergs stad är huvudman för de kommunala skolorna som erbjuder förskola och pedagogisk omsorg, grundskola och gymnasieutbildning och har endast ansvar för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen avseende de kommunala skolorna.

För vuxenutbildning är Sundbybergs stad huvudman både för stadens egen skola och för de upphandlade skolorna. Sundbybergs stad har ansvar för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen, både i den egna skolan och i de upphandlade skolorna.

Kommunal utbildningsverksamhet – gör så här för att lämna klagomål

1. Kontakta den berörda personalen. I första hand ska du kontakta berörd personal. Kontaktuppgifter hittar du på skolans webbplats.

2. Kontakta rektorn. Är du inte nöjd med det svar du får eller om du inte vill ta ärendet med berörd personal kontaktar du rektorn. Kontaktuppgifter hittar du på skolans webbplats.

3. Kontakta Sundbybergs stad (huvudmannen). Om du inte är nöjd med det svar du får från skolan eller rektorn ska du kontakta Sundbybergs stad, Sektorn för lärande och bildning. Använd länken "lämna klagomål" längre ner på sidan.

4. Kontakta Skolinspektionen. Om du inte är nöjd med svaret du får av Sundbybergs stad eller om du anser att bristerna finns kvar ska du kontakta Skolinspektionen.

Fristående utbildningsverksamhet – gör så här för att lämna klagomål

1. Kontakta den berörda personalen. I första hand ska du kontakta berörd personal. Kontaktuppgifter hittar du på skolans webbplats.

2. Kontakta rektorn. Är du inte nöjd med det svar du får eller om du inte vill ta ärendet med berörd personal kontaktar du rektorn. Kontaktuppgifter hittar du på skolans webbplats.

3. Kontakta utbildningsverksamhetens ägare (huvudmannen). För fristående utbildningsverksamheter är det verksamhetens ägare som är huvudman. Hur du lämnar synpunkter och klagomål kan du läsa om på utbildningsverksamhetens webbplats.

4. Kontakta Skolinspektionen eller Sundbybergs stad.

4 a. Om ditt klagomål gäller fristående förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola ska du kontakta Skolinspektionen om du inte är nöjd med svaret du får från huvudmannen.

4 b.  Om ditt klagomål gäller fristående förskola eller fristående pedagogisk omsorg ska du kontakta Sundbybergs stad och sektorn för lärande och bildning om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt klagomål, eller om du anser att det fortfarande finns brister. Det är förskolenämnden i Sundbybergs stad som är tillsynsmyndighet för fristående förskolor och pedagogisk omsorg i enskild regi som finns i Sundbybergs stad. Använd länken "lämna klagomål" längre ner på sidan.

Vuxenutbildning – gör så här för att lämna klagomål

Gäller både stadens egen skola och upphandlade skolor.

1. Kontakta den berörda personalen. I första hand ska du kontakta berörd personal. Kontaktuppgifter hittar du på skolans webbplats.

2. Kontakta rektorn. Är du inte nöjd med det svar du får eller om du inte vill ta ärendet med berörd personal kontaktar du rektorn. Kontaktuppgifter hittar du på skolans webbplats.

3. Kontakta Sundbybergs stad (huvudmannen). Om du inte är nöjd med det svar du får från skolan eller rektorn ska du kontakta Sundbybergs stad, Sektorn för välfärd och omsorg. Använd länken "lämna klagomål" längre ner på sidan.

4. Kontakta Skolinspektionen. Om du inte är nöjd med svaret du får av Sundbybergs stad eller om du anser att bristerna finns kvar ska du kontakta Skolinspektionen.

Du kan vara anonym

Du kan självklart vara anonym när du framför ditt klagomål, men om du vill ha svar behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

En riktad tillsyn kan göras

Om klagomålet rör ett allvarligt missförhållande eller om flera klagomål inkommer kan Sundbybergs stad besluta att inleda en riktad tillsyn. Det är alltid tillsynsmyndigheten som avgör om en tillsyn ska inledas eller inte.

Vad händer efter att jag har lämnat ett klagomål till Sundbybergs stad?

När vi har tagit emot ditt klagomål får du bekräftelse på det. Beroende på vad ditt klagomål gäller kan vi behöva kontakta dig medan vi arbetar med utredningen av ditt klagomål. När vi är klara kontaktar vi dig för att berätta vad vi har kommit fram till och vilka eventuella åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas. Om du valt att vara anonym har vi inte möjlighet att kontakta dig.

Senast uppdaterad 19 juli 2023