Stöd och omsorg

Du som bor i Sundbyberg kan få stöd och hjälp av staden i olika situationer i ditt liv. 

Det kan exempelvis gälla funktionsnedsättning, ekonomiska problem, bekymmer med barnen, relationsproblem i familjen, missbruksproblem eller är utsatt för våld i nära relationer.

Om du redan har ett pågående ärende och/eller söker en specifik person, kontakta växeln på 08-706 80 00.

Ansöker du om stöd för första gången eller behöver mer information om stöd och omsorg kan du kontakta mottagningen på 08-706 88 00.

Om du är över 65 år och behöver ansöka om stöd, kontakta myndighetsenheten för äldre via växeln på 08-706 80 00.

På gång

Bråk och tjat med ditt barn?

Var med i en KOMET-grupp för föräldrar med barn 3-11 år. Start i oktober.

Anhörigstöd

Cirkeln är för dig som stödjer eller vårdar en närstående som är senior, och/eller har en kognitiv sjukdom (oavsett ålder). Anmäl dig senast 13 september.