Stöd och omsorg

Du som bor i Sundbyberg kan få stöd och hjälp av staden i olika situationer i ditt liv. 

Du kan ha rätt att få stöd om du har exempelvis: funktionsnedsättning, ekonomiska problem, bekymmer med barnen, relationsproblem i familjen, missbruksproblem eller är utsatt för våld i nära relationer. Kontakta social- och arbetsmarknadsförvaltningens mottagning på telefonnummer 08-706 88 00 för mer information.  

Om du behöver äldreomsorg kontaktar du oss på äldreförvaltningen, via stadens växel 08-706 80 00.