Stöd och omsorg

Du som bor i Sundbyberg kan få stöd och hjälp av staden i olika situationer i ditt liv. 

Det kan exempelvis gälla funktionsnedsättning, ekonomiska problem, bekymmer med barnen, relationsproblem i familjen, missbruksproblem eller är utsatt för våld i nära relationer.

Om du redan har ett pågående ärende och/eller söker en specifik person, kontakta växeln på 08-706 80 00.

Ansöker du om stöd för första gången eller behöver mer information om stöd och omsorg kan du kontakta mottagningen på 08-706 88 00.

Om du är över 65 år och behöver ansöka om stöd, kontakta myndighetsenheten för äldre via växeln på 08-706 80 00.