Stöd och omsorg

Du som bor i Sundbyberg kan få stöd och hjälp av staden i olika situationer i ditt liv. 

Du kan ha rätt att få stöd om du har exempelvis: funktionsnedsättning, ekonomiska problem, bekymmer med barnen, relationsproblem i familjen, missbruksproblem eller är utsatt för våld i nära relationer. Kontakta social- och arbetsmarknadsförvaltningens mottagning på telefonnummer 08-706 88 00 för mer information.  

Om du behöver äldreomsorg kontaktar du oss på äldreförvaltningen, via stadens växel 08-706 80 00.  

 

 • 2019-02-28
  Fler unga ska hitta sin väg
  Tillsammans med Project Playground driver Sundbybergs stad projektet I Have A Dream, som ska stötta ungdomar som annars riskerar att hamna i utanförskap. Målet är att hjälpa ungdomarna hitta en väg fr...
 • 2019-02-13
  Ny stödlinje för personer som utövar våld i nära relationer
  Välj att sluta är en telefonlinje för vuxna över 18 år som utövar eller riskerar att utöva våld och som vill förändra sitt beteende. Hit kan man ringa anonymt och få ett första stödsamtal, innan man e...
 • 2018-12-07
  Femte året med praktik för ensamkommande flyktingungdomar
  I onsdags var det dags för julavslutning i projektet Advisory board. Advisory board arbetar med att anordna praktikplatser för ensamkommande flyktingungdomar på olika företag i Sundbyberg. Under 2018 ...