Bryt myten! Öka din kunskap om psykisk ohälsa

Att prata om hur vi mår och vara en lyssnande medmänniska är viktigare än vi tror – det kan rädda liv.

Nu finns en digital utbildning tillgänglig där du får lära dig mer om vad psykisk ohälsa kan innebära. Utbildningen går igenom hur du kan se tecken, vara ett stöd för personer i din närhet som mår dåligt och hur du själv kan få stöd vid behov.

Nivå: grundläggande nivå
Tidsåtgång: cirka 45 minuter att genomföra
Plats: digitalt

Utbildningens innehåll

  • Vad är psykisk ohälsa?
  • Förändra attityder
  • Ditt bemötande spelar roll
  • Att förebygga självmord
  • Det finns stöd att få

Starta den digitala utbildningen här:
Bryt myten! Öka din kunskap om psykisk ohälsa Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 15 januari 2024