Hur söker jag ekonomiskt bistånd?

Du börjar med att kontakta mottagningen och pratar med en socialsekreterare. Du får då en första information om hur det går till och vad som krävs för att du ska ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Mottagningen kommer att fråga dig om din familj, sysselsättning, bostad och ekonomi. Du får också veta vilka uppgifter och handlingar som du behöver ta med dig tillsammans med ansökan som du lämnar i receptionen i stadshuset. Vi skickar också hem ansökningsblankett och mer information.

Ansökan görs för varje månad på en särskild blankett och ska vara fullständigt ifylld. Om du är gift, sambo eller registrerad partner ska ni tillsammans fylla i blanketten. Ansökan ska skrivas under och du försäkrar då att de uppgifter du har lämnat stämmer. Du ansvarar själv för att uppgifterna är fullständiga och riktiga. Med underskriften ger du också tillstånd till att handläggaren kan kontakta vissa andra myndigheter och organisationer för att kontrollera de uppgifter du lämnat. Du har rätt till tolk om du inte talar eller förstår svenska eller om du är hörsel- eller talskadad.

De uppgifter du lämnar registreras i Sundbybergs stads socialregister. Det förs anteckningar om dig i personakt och i dataregister, vilka du har rätt att få läsa. Alla medarbetare på förvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till utomstående, även släktingar. Förvaltningen är dock skyldig att lämna ut vissa uppgifter enligt socialtjänstlagen 12 kap 7 § till Försäkringskassan, Frivårdsmyndigheten och Skattemyndigheten om de frågar efter det.

I högerkolumnen finns länkar till vanliga frågor och svar om ekonomiskt bistånd (på svenska och andra språk samt lättläst), normen och provberäkning.

Senast uppdaterad 8 oktober 2015