Hur söker jag ekonomiskt bistånd?

Du börjar med att kontakta mottagningen och pratar med en socialsekreterare. Du får då en första information om hur det går till och vad som krävs för att du ska ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Mottagningen kommer att ställa frågor till dig om din familj, sysselsättning, bostad och ekonomi. Vi i mottagningen kommer att göra en första bedömning. Om du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd, så kommer vi att skicka hem en ansökningsblankett till dig. Du får också veta vilka uppgifter som du behöver ta med dig och lämna in tillsammans med ansökan. Om du är gift, sambo eller registrerad partner ska du och din partner fylla i ansökningsblanketten tillsammans. Ansökan lämnar du in i receptionen i stadshuset. 

Blankett - ansökan om försörjningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du skriver under ansökan så lovar du att de uppgifter du har lämnat på blanketten stämmer. Det är ditt ansvar att uppgifterna som du lämnar är fullständiga och riktiga. När du skriver under ansökan ger du också ditt tillstånd till att handläggaren kan kontakta andra myndigheter och organisationer. Detta kan vi behöva göra för att kontrollera de uppgifter du har lämnat på din ansökan.

Du har rätt till tolk om du inte talar eller förstår svenska eller om du är hörsel- eller talskadad.

De uppgifter du lämnar till oss registreras i Sundbybergs stads socialregister. Det förs anteckningar om dig i en personakt och i ett dataregister. Du har rätt att få läsa anteckningarna.

Alla vi som arbetar på förvaltningen har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får lämna ut uppgifter om dig till någon annan, inte till släktingar heller. Det finns uppgifter som förvaltningen är skyldig att lämna ut enligt socialtjänstlagen 12 kap 7 § till Försäkringskassan, Frivårdsmyndigheten och Skattemyndigheten om de frågar efter det.

Senast uppdaterad 4 oktober 2019