Hur söker jag ekonomiskt bistånd?

Här finns information för dig som söker ekonomiskt bistånd för första gången och för dig som har sökt förut.

Tänk på det här innan du ansöker

Innan du söker ekonomiskt bistånd ska du först söka andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till. Läs mer om vad du behöver göra innan du ansöker.

  • Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda vår e-tjänst. Du kan istället söka ekonomiskt bistånd genom att fylla i en pappersansökan.
  • Om du behöver ansöka via pappersblankett och inte har möjlighet att hämta blanketten i stadshuset, kan du kontakta din socialsekreterare eller mottagningen (om det är första gången du ansöker)
  • Om du är gift, sambo eller har ett registrerat partnerskap ska även den personens uppgifter lämnas i ansökan.
  • Du söker ekonomiskt bistånd en gång per månad. Kom ihåg att samla alla utgifter du vill ansöka om.
  • För att ansöka via e-tjänsten behöver du ha bank-id eller mobilt bank-id och vara folkbokförd i Sundbybergs stad. Om ni är två som söker behöver båda två signera ansökan med bank-id.
  • Om du behöver göra en ändring i en ansökan som redan är inskickad ska du kontakta din socialsekreterare. Det gäller även om du vill komplettera din ansökan.

Första gången du ansöker

När du ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången ska du ringa till mottagningen. Du får då information om vad som krävs för att du ska ha rätt till ekonomiskt bistånd och vilka uppgifter och dokument du behöver lämna in.

När du ringer till mottagningen får du svara på frågor om din familj, sysselsättning, bostad och ekonomi. Sedan gör handläggarna en första bedömning om du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Om du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd får du information om hur du ansöker och vilka uppgifter du behöver skicka in tillsammans med ansökan. Om du är gift, sambo eller registrerad partner ska du och din partner göra ansökan tillsammans.

Du kan fylla i din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Du kan också lämna in en pappersansökan i receptionen i stadshuset. Du måste alltid lämna in en pappersansökan själv – du kan inte be någon annan göra det åt dig.

Om du har ansökt tidigare (inom de tre senaste månaderna)

Du som har ansökt om ekonomiskt bistånd tidigare ansöker enklast via vår e-tjänst. Då behöver du inte lämna in en pappersansökan.

Du behöver bara skicka in underlag för din sysselsättning, till exempel läkarintyg. Vi genomför stickprovskontroller. Spara därför kvitton och andra underlag till olika utgifter som du har. Du behöver inte skicka in dem, men vi kan komma att begära in dem vid en eventuell kontroll.

För att ansöka via e-tjänsten behöver du ha bank-id eller mobilt bank-id. Om du inte har ett bank-id kan du beställa det via din bank. Om ni är två som söker behöver båda parter signera ansökan med bank-id.

Ansökan ekonomiskt bistånd - blankett Pdf, 179.4 kB.

De uppgifter du lämnar till oss registreras i Sundbybergs stads socialregister. Det förs anteckningar om dig i en personakt och i ett dataregister. Du har rätt att få läsa anteckningarna. Alla som arbetar med ekonomiskt bistånd har tystnadsplikt.

Hantering av dina personuppgifter

Sundbybergs stad samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna handlägga ditt ärende (behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering).

Dina personuppgifter kommer att hanteras av sektorn för välfärd och omsorg. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning och kommer att sparas i vårt verksamhetssystem. Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och sparar inte personuppgifterna du har lämnat längre än nödvändigt.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Senast uppdaterad 24 november 2023