Vad kan jag söka ekonomiskt bistånd för?

Det ekonomiska biståndet ska garantera att du får en skälig levnadsnivå. Hur mycket pengar du kan få beror på din individuella livssituation.

Eftersom din livssituation är unik går det inte att säga på förhand hur mycket pengar du kan få. Vissa kostnader räknas inte in i det ekonomiska biståndet. Därför behöver du prata med din socialsekreterare för att vara säker på vad du har rätt till.

Alla kommuner i Sverige har samma grund för att räkna ut hur mycket pengar som betalas i ekonomiskt bistånd. Det baseras på vad du behöver för att täcka dina grundläggande behov under en månad. Det kallas riksnorm och består av kostnader för:

  • Livsmedel
  • Kläder och skor
  • Lek och fritid
  • Förbrukningsvaror
  • Hygien

Läs mer om riksnormen och vad som ingår Länk till annan webbplats.

Om vi bedömer att du har rätt till ekonomiskt bistånd räknar vi ut hur mycket pengar du kan få. Utöver det som ingår i riksnormen tar vi också med kostnader för boende, resor till arbetet, läkarvård och mediciner, elräkning, hemförsäkring och avgifter till fackföreningar och A-kassa.

Socialstyrelsens provberäkning för ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats.

Du kan även ansöka om ekonomiskt bistånd för andra nödvändiga kostnader som du eller din familj har. Det kan till exempel handla om tandvård, glasögon eller hemutrustning.

Senast uppdaterad 9 december 2022