Barn i ekonomisk utsatthet

Det finns en rad faktorer som påverkar barn och ungas livsvillkor. En av dem är föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. Ekonomisk utsatthet kan leda till utanförskap för barn och unga om deras möjligheter att delta i olika aktiviteter begränsas. Sundbybergs stad arbetar därför på olika sätt för att utjämna livsvillkor för barn och unga.

I förskolan och skolan

Staden har beslutat att inga extra kostnader för förskola och skola får tas ut. Det innebär att inga aktiviteter får kosta eller kräva särskild utrustning hemifrån. Det betyder också att matsäck vid utflykter ska göras i förskolan eller skolan.

I samband med skollov ordnar staden tillsammans med föreningslivet olika kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga.

På fritiden

I Sundbybergs stad finns många kostnadsfria aktiviteter och mötesplatser för unga, till exempel fritidsgårdar och kulturverksamheten Aggregat.

Förutom utlåning av böcker så anordnar biblioteken i Sundbyberg Länk till annan webbplats.regelbundet olika kostnadsfria aktiviteter så som sagostunder, skapande verksamhet, ansiktsmålning, filmklubb, läxläsning med mera.

Varje sommar anordnas Gräddö sommarkollo, ett läger i Norrtälje skärgård för barn mellan 8 år och 13 år, folkbokförda i Sundbyberg. Kolloavgiften är anpassad efter hushållets ekonomiska förutsättningar.

Senast uppdaterad 30 mars 2023