Vad behöver jag göra innan jag söker ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är inte villkorslöst. För att du ska ha rätt till bistånd måste du göra vad du kan för att klara din försörjning. Hur du kan göra det beror på din livssituation i övrigt. Om du är gift, sambo eller registrerad partner räknas inkomsterna samman, det vill säga man har försörjningsskyldighet för varandra. Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills de fyller arton år eller går ut gymnasiet.

Sök andra ersättningar först

Innan ansökan om försörjningsstöd görs är det viktigt att du först ser till att du får alla andra ersättningar och bidrag som du har rätt till, som exempelvis barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning, sjukpenning eller A-kassa.

Om du har inkomster som är svåra att öka är du skyldig att försöka minska dina kostnader till exempel hyra eller söka andra bidrag som du kan ha rätt till.

Om du har till exempel pengar på banken, eget företag, bil eller sommarstuga påverkar det möjligheterna att få försörjningsstöd. Du måste i första hand försöka lösa din försörjning själv innan du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Arbetssökande

Om du är arbetssökande måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen, aktivt söka arbeten och delta i de aktiviteter som du blir erbjuden. Du måste söka alla arbeten som du har utbildning och erfarenhet av. Du måste kunna redovisa och därför är det viktigt att du skriver ner alla de arbeten du har sökt.

Sjukskriven

Om du inte är arbetsför och inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande ska du ha ett giltigt läkarintyg som styrker detta.

Föräldraledig

Om du är föräldraledig ska du ta ut full föräldrapenning via Försäkringskassan och förskoleplats ska sökas i god tid. När barnet fyller ett år och då kan få förskoleplats ställs krav på sysselsättning.  

Studerande

Om du är studerande ska du söka studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. Du har i regel inte rätt till ekonomiskt bistånd under pågående termin.

Ålderspensionär

Om du har ålderspension ska du ansöka hos Pensionsmyndigheten om äldreförsörjningsstöd.

Senast uppdaterad 20 september 2016