Vad behöver jag göra innan jag söker ekonomiskt bistånd?

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du kunna visa att du gjort allt du kan för att klara din försörjning. Hur du gör det beror på din livssituation.

Sök andra ersättningar och bidrag

Det är viktigt att du söker andra ersättningar och bidrag som du har rätt till innan du ansöker om ekonomiskt bistånd. När du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver du kunna visa att du har sökt andra ersättningar och bidrag.

Exempel på andra ersättningar och bidrag:

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsstöd
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • A-kassa/Alfa-kassa
 • Etableringsersättning om du fått uppehållstillstånd i Sverige

Studiemedel (CSN) Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Äldreförsörjningsstöd (Pensionsmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Använd egna tillgångar

Om du har pengar på banken, äger en bil eller fastighet eller har någon annan tillgång kan det påverka din rätt till ekonomiskt bistånd. Det betyder att du i första hand behöver använda dina tillgångar och sparade pengar för att klara din försörjning. När du inte har några tillgångar kvar kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Om du har ett företag registrerat i ditt namn har du i regel inte rätt till ekonomiskt bistånd.

Gift, partner eller sambo

Du som är gift eller har en registrerad partner ska ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans med din partner. Det gäller också om du har en sambo. Om du är gift, har en registrerad partner eller en sambo är ni försörjningsskyldiga för varandra. Det betyder att era inkomster räknas ihop för att se hur ni tillsammans klarar er försörjning.

Du som är förälder ska försörja ditt barn tills hen fyller arton år eller går ut gymnasiet.

Nyanländ

Du som har fått uppehållstillstånd i Sverige kan ha rätt till etableringsersättning. Den söker du via Arbetsförmedlingen. I väntan på att du får din etableringsersättning kan du ansöka om tillfälligt ekonomiskt bistånd från kommunen. För att kunna ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen behöver du:

 • Ett beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket.
 • Ett beslut om din sista ersättning från Migrationsverket.
 • Din folkbokföring från Skatteverket.
 • Ett intyg från Arbetsförmedlingen som heter "Person som kan ha rätt till etableringsprogram".

Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Skatteverket Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Ekonomiskt bistånd för nyanlända

EU-medborgare

Du som är medborgare i ett annat EU-land och befinner dig i Sverige ska klara din egen försörjning. Du har som regel inte rätt till ekonomiskt bistånd.

Arbetssökande

Du som söker arbete behöver vara inskriven hos Arbetsförmedlingen för att kunna få ekonomiskt bistånd. Du behöver vara aktivt arbetssökande och söka alla arbeten som du är kvalificerad för. Du ska också delta i de aktiviteter som du blir erbjuden av Arbetsförmedlingen.

Skriv ner och spara de arbeten du har sökt. Du behöver kunna visa att du har varit aktiv i ditt arbetssökande när du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Sjukskriven

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom behöver du ett läkarintyg. Du behöver också ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Du ska kunna visa läkarintyget och din ansökan till Försäkringskassan när du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Föräldraledig

Du som är föräldraledig behöver ta ut full föräldrapenning från Försäkringskassan innan du kan få ekonomiskt bistånd. Det är också viktigt att du ställer ditt barn i kö till förskoleplats i god tid. Du kan ställa barnet i kö till förskola från att barnet är sex månader gammalt. När ditt barn fyller ett år kan hen få förskoleplats. Så snart ditt barn kan gå till förskolan behöver du gå tillbaka till att arbeta eller skriva in dig hos Arbetsförmedlingen och söka arbete innan du kan ansöka om ekonomiskt bistånd.

Student

Du som studerar behöver söka studiemedel. Det är Centrala studiestödsnämnden (CSN) som fattar beslut om studiemedel. Under sommaren får du inget studiemedel. Då har du själv ansvar för din försörjning, till exempel genom sommarjobb. Du har i regel inte rätt till ekonomiskt bistånd under tiden du studerar.

Ålderspensionär

Du som har ålderspension som inte räcker till din försörjning behöver ansöka om äldreförsörjningsstöd. Det gör du hos Pensionsmyndigheten. I regel har du inte rätt till ekonomiskt bistånd om du är över 65 år utan förväntas klara dig med pengar från Pensionsmyndigheten.

Äldreförsörjningsstöd (Pensionsmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 30 januari 2023