Vad behöver jag göra innan jag söker ekonomiskt bistånd?

För att du ska ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du göra vad du kan för att klara din försörjning. Hur du kan göra det beror på hur din livssituation ser ut.

Du som är gift eller har en registrerad partner behöver ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans med din partner. Det gäller också om du har en sambo. När du är gift, har en registrerad partner eller en sambo så är du och din partner försörjningsskyldiga för varandra. Det betyder att era inkomster räknas ihop för att se hur ni tillsammans klarar er försörjning.

Du som är förälder ska försörja ditt barn tills hen fyller arton år eller går ut gymnasiet.

Sök andra ersättningar först

Det är viktigt att du söker andra ersättningar och bidrag som du har rätt till. När du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver du kunna visa att du har gjort det. Exempel på andra ersättningar och bidrag är:

  • Barnbidrag
  • Bostadsbidrag
  • Underhållsstöd
  • Föräldrapenning
  • Sjukpenning
  • A-kassa

Du behöver i första hand försöka lösa din försörjning själv, innan du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Om du har pengar på banken, äger en bil eller har någon annan tillgång så kan det påverka din rätt till ekonomiskt bistånd. Det betyder att du behöver använda dina sparade pengar eller sälja din bil för att klara dig. När du inte har några tillgångar kvar så kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Om du har ett företag registrerat i ditt namn, så har du i regel inte rätt till ekonomiskt bistånd.

Arbetssökande

Du som söker arbete behöver vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att du söker arbeten och deltar i de aktiviteter som du blir erbjuden av Arbetsförmedlingen. Du behöver söka alla arbeten som du har utbildning och erfarenhet av. Skriv ned och spara de arbeten du har sökt då behöver kunna visa för oss att du har varit aktiv i ditt arbetssökande.

Sjukskriven

Du som inte kan arbeta på grund av sjukdom, behöver ha ett läkarintyg.

Föräldraledig

Du som är föräldraledig behöver ta ut full föräldrapenning från Försäkringskassan. Det är också viktigt att du ställer ditt barn i kö till förskoleplats i god tid. När ditt barn fyller ett år kan hen få förskoleplats. Så snart ditt barn kan gå till förskolan behöver du gå tillbaka till att arbeta eller skriva in dig hos Arbetsförmedlingen och söka arbete.  

Studerande

Du som studerar behöver söka studiemedel. Det är Centrala studiestödsnämnden (CSN) som fattar beslut om studiemedel. Du har i regel inte rätt till ekonomiskt bistånd under tiden du studerar

Ålderspensionär

Du som har ålderspension som inte räcker till din försörjning, behöver ansöka om äldreförsörjningsstöd. Det gör du hos Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 29 juni 2018