Budget- och skuldrådgivning

Upplever du att din privatekonomi är trasslig och att du har svårt att få pengarna att räcka till? Har du mycket skulder? Då kan du få ekonomisk rådgivning och hjälp med att ansöka om skuldsanering. Rådgivningen är avgiftsfri. Målet med rådgivningen är att lösa dina problem på sikt och inte bara för stunden.

Ekonomisk rådgivning

Om du har problem med att få ihop hushållsbudgeten kan en ekonomisk rådgivning hjälpa dig med att:

  • Förstå vad som händer om man inte betalar sina skulder.
  • Se vilka räkningar som bör prioriteras om alla inte kan betalas i tid
  • Se efter om det finns någon väg ut ur skuldfällan
  • Om möjligt nå frivilliga uppgörelser med banker och kreditgivare
  • Förklara när man kan söka skuldsanering och hur det går till.

Du är välkommen att ringa budget- och skuldrådgivare Ann-Charlott Erickson på telefonnummer 08-706 84 30 Du kan även skicka e-post: Ann-Charlott.Eriksson@sundbyberg.se

Drop in

Stadens budget- och skuldrådgivare har drop-in på biblioteket i Signalfabriken. Se tider på bibliotekets webbplats.

Ekonomisk rådgivning på biblioteket i Signalfabrikenlänk till annan webbplats

Mer om skuldsanering​

Skuldsaneringslagen ger möjligheter för den som är skuldsatt att bli skuldfri efter fem år, under förutsättning att vissa krav är uppfyllda. För att få skuldsanering krävs att man:

  • är en fysisk person
  • har sin hemvist i Sverige
  • inte har ett pågående näringsförbud
  • inte tidigare fått skuldsanering
  • inte begått allvarligare brott, särskilt av ekonomisk art

Ansökan om skuldsanering hos kronofogden som beslutar

Om du uppfyller kraven för att få skuldsanering beslutar kronofogden att inleda en skuldsanering. Därefter skriver kronofogden ett förslag om skuldsanering som du måste godkänna innan kronofogden tar beslut. Om du behöver hjälp med ansökan, kontakta Ann-Charlott Eriksson budget- och skuldrådgivare i Sundbyberg.​

Kronofogdens beslut överklagas till tingsrätten

Om du eller någon fordringsägare inte är nöjd med kronofogdens beslut kan beslutet överklagas till tingsrätten. Tingsrättens beslut kan överklagas till hovrätten.​

Betalningsplan

Om den skuldsatte har betalningsutrymme för skulder, bestäms en betalningsplan. Den skuldsatte sköter betalningarna själv.

I beslutet ingår vanligtvis en betalningsplan som visar när och hur stor del av varje skuld som du ska betala. Den del av dina skulder som inte ska betalas enligt planen blir du befriad från när skuldsaneringstiden, i regel fem år, har gått ut.

Om din ekonomi försämras ytterligare under skuldsaneringstiden kanske du inte kan följa betalningsplanen. Då kan du ansöka om omprövning och få betalplanen ändrad. Om din ekonomi förbättras avsevärt måste du anmäla detta.​

Senast uppdaterad 14 augusti 2019