Jag har fått nej på min ansökan

Om du har sökt ekonomiskt bistånd och fått nej på din ansökan (avslag), helt eller delvis, har du rätt att klaga på (överklaga) beslutet inom tre veckor.

Om du vill klaga på ett beslut ska du skriva ned vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför det ska ändras.

Du måste skriva under och lämna in det du skrivit till receptionen i stadshuset senast tre veckor från det att du fick beslutet. Lämna gärna in andra dokument som kan intyga det du skrivit. Om du är osäker på hur du ska skriva har du rätt att få hjälp av en socialsekreterare. Använd gärna blanketten under relaterat innehåll.

När du lämnat in det du skrivit görs en ny prövning. Det kan hända att beslutet ändras. Om beslutet inte ändras skickas överklagan med alla handlingar vidare till domstolen (förvaltningsrätten) som gör en egen bedömning. Domstolen skickar beslutet hem till dig.

Senast uppdaterad 27 juni 2018