Miten valitan päätöksestä?

Oletko saanut kieltävän vastauksen? Ellet ole tyytyväinen vastaukseen, voit valittaa siitä.

Voit pyytää päätöksen uutta harkintaa, jos kunnan käsittelijä on mielestäsi tehnyt virheellisen arvion tai jos hän ei ole ottanut huomioon tarpeitasi.

Valitus kolmen viikon kuluessa


Valitus tehdään kirjallisesti. Valituksen tekemiseen on aikaa kolme viikkoa päätöksen saamisesta. Kirjoita valitukseen

  • mistä päätöksestä valitat
  • miksi kunta mielestäsi on tehnyt väärin ja miksi sen tulisi tehdä uusi, sinulle parempi päätös
  • nimesi
  • henkilönumerosi
  • osoitteesi


Lähetä valitus käsittelijälle, joka käsittelee hakemuksen uudelleen.

Tuomioistuin voi muuttaa päätöksen

Käsittelijä voi muuttaa päätöksen, jos perustelusi ovat hyvät. Mutta ellei kunta muuta päätöstä, voit valittaa edelleen hallinto-oikeuteen, joka harkitsee päätöksen uudelleen ja lähettää sinulle uuden päätöksen. Tuomioistuimella on oikeus muuttaa kunnan päätöstä, jos se on virheellinen.

Voit saada apua valituksen tekemisessä

Sosiaalisihteeri voi auttaa sinua valituksen kirjoittamisessa.

Senast uppdaterad 22 kesäkuuta 2015