Uskottu mies, edunvalvoja

Uskottua miestä tai edunvalvojaa tarvitaan, ellet itse enää kykene huolehtimaan raha-asioistasi tai ellet kykene edustamaan itseäsi eri yhteyksissä.

Kuka voi saada uskotun miehen tai edunvalvojan?

Uskottu mies tai edunvalvoja voidaan myöntää henkilölle, joka sairauden, psyykkisen toimintarajoitteen, heikentyneen terveydentilan, väärinkäytön tai vastaavan syyn vuoksi tarvitsee apua valvoakseen oikeuksiaan tai huolehtiakseen omaisuudestaan tai itsestään. Jos tarvitset itse tai jos joku lähiomaisesi tarvitsee uskotun miehen tai edunvalvojan, voitte kääntyä Solnan käräjäoikeuden puoleen. Voitte tällöin myös ehdottaa tehtävään sopivaa henkilöä.

Jos avun tarpeessa oleva henkilö on ystäväsi tai naapurisi, voitte käräjäoikeuden sijaan kääntyä kunnan avuntarpeenkäsittelijän tai kuraattorin puoleen. Tämä ottaa vuorostaan yhteyttä kaupungin yliholhouslautakuntaan. Lautakunnalla on oikeus hakea käräjäoikeudelta uskotun miehen tai edunvalvojan määräämistä.

Uskottu mies

Uskotun miehen määrääminen on vapaaehtoinen toimenpide, ja se edellyttää, että haluat itse uskotun miehen. Ellet voi antaa suostumustasi terveydentilasi vuoksi, on uskotun miehen tarve näytettävä toteen lääkärintodistuksella. Henkilö, jolle on määrätty uskottu mies, säilyttää oikeustoimikelpoisuutensa, koska uskottu mies toimii hänen asiamiehenään ja neuvottelee asioista mahdollisimman pitkälti hänen itsensä kanssa.

Uskottu mies auttaa sinua valvomaan oikeuksiasi ja huolehtimaan omaisuudestasi ja itsestäsi. Uskottu mies voi auttaa sinua esimerkiksi laskuista huolehtimisessa. Hän voi järjestää sinulle taskurahaa ja huolehtia siitä, että sinulla on riittävästi vaatteita tarpeisiisi.

Joskus avun tarpeesta on huolehdittava muulla tavoin kuin uskotun miehen avulla, esimerkiksi valtakirjalla, lähiomaisen avulla tai yhteiskunnan muiden tuki- ja apupanostusten avulla.

Edunvalvoja

Uskotun miehen antama apu ei ehkä riitä, ellet sairauden, psyykkisen häiriön, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene huolehtimaan raha-asioistasi, ja olet näin ollen vaarassa tulla häädetyksi, tai olet kykenemätön elämään itsenäistä elämää varojen puutteen vuoksi.

Edunvalvojan määrääminen merkitsee, että menetät oikeustoimikelpoisuutesi niiltä osin, jotka sisältyvät edunvalvontaan. Yleensä kunta (sosiaalihallinto) tai hoitohenkilökunta tekee ilmoituksen edunvalvojan tarpeesta yliholhoushallinnolle.

Myös lähiomaisilla ja uskotulla miehellä on oikeus hakea edunvalvojan määräämistä. Koska yliholhouslautakunta on hyvin pidättyväinen edunvalvojien määräämisen suhteen, on edunvalvojan tarpeesta oltava selkeää dokumentaatiota ja yksityiskohtainen selvitys. Henkilölle itselleen on myös mahdollisuuksien rajoissa annettava mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiassa. Edunvalvojaa koskevan päätöksen jatkaminen käsitellään uudelleen kerran vuodessa.

Uskotun miehen vaihto

Sinulla on oikeus hakea uskotun miehen vaihtoa. Uskotulla miehellä on oikeus jatkaa tehtävässään, ellei hän ole tehnyt mitään suoranaista virhettä. Uskottu mies säilyttää aina tehtävänsä kunnes yliholhouslautakunta on tehnyt päätöksen vaihdosta.

Kenestä voi tulla uskottu mies?

Monilla henkilöillä on riittävät tiedot voidakseen ryhtyä uskotuksi mieheksi. Tehtävä vaatii perehtyneisyyttä ”arjen talouteen” ja henkilökohtaista ja sosiaalista kiinnostusta. Osa Sundbybergin uskotuista miehistä on ”ammattilaisia”, kun taas toiset ovat lähiomaisia, ystäviä tai henkilöitä, jotka haluavat auttaa. Uskotun miehen valinta perustuu hakijan toivomuksiin ja tarpeisiin sekä tehtävään käytettävissä oleviin henkilöihin.

Käsikirja uskotuille miehille ja edunvalvojille

Käsikirjassa on tietoja siitä, kuka voi saada uskotun miehen tai edunvalvojan ja kuka voi ryhtyä näihin tehtäviin. Siinä on myös tietoja tehtävän sisällöstä ja siitä, miten siitä tulee huolehtia. Käsikirjan ovat laatineet Hultsfredin, Högsbyn, Oskarshamnin ja Mönsteråsin kunnat.

Palkkio

Tehtävästä maksetaan palkkio kunnanvaltuuston vahvistamien suuntaviivojen mukaan. Palkkion suuruudesta päättää yliholhouslautakunta tehtävän vaikeusasteen ja sen asettamien vaatimusten pohjalta. Tehtävästä maksetaan myös tietty kulukorvaus.

Yliholhouslautakunta valvoo

Yliholhouslautakunta rekrytoi uskottuja miehiä ja edunvalvojia, antaa neuvoja ja tietoja toiminnasta sekä valvoo, että holhoojan, uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävät hoidetaan asianmukaisella tavalla. Yliholhouslautakunnan puheenjohtaja on Lisa Rosengård ja yliholhoushallinnon johtaja on Mårten Qwist.

Tukholman läänihallitus valvoo

Tukholman läänin lääninhallitus valvoo yliholhoojia Tukholman, Södermanlandin, Västmanlandin, Uppsalan ja Gotlannin lääneissä. Se merkitsee, että lääninhallitus tekee toistuvia tarkastuskäyntejä, ja että myös yliholhoojien toimintaa voidaan kontrolloida esimerkiksi, jos joku on tehnyt toimintaa koskevan ilmoituksen.

Senast uppdaterad 23 toukokuuta 2018