Ikääntyneet

Vanhustenhuolto järjestää kunnassa asuville 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille kotipalvelua (hemtjänst), vanhustenasuntoja (äldreboende), omaistukea (anhörigstöd), kohtauspaikkoja (träffpunkt) ym.

Avun hakeminen

Jos haluat apua tuen hakemiseen kunnalta, soita viranomaisyksikköön (myndighetsenheten) kaupungin vaihteen kautta. Saat tällöin yhteyden käsittelijään, jonka kanssa voit keskustella avun tarpeestasi. Käsittelijä tekee yleensä kotikäynnin, jolloin myös läheisesi voivat halutessasi olla läsnä. Kun hoidon tarve on niin suuri, ettei sitä voida täyttää kotipalvelun avulla, voit hakea asuntoa vanhustentalosta. Keskusteltuaan kanssasi ja mahdollisesti myös omaistesi kanssa käsittelijä tekee päätöksen siitä, mitä apua voit saada. Päätös lähetetään kotiisi ja myönnettyä apua koskeva tilaus toimitetaan siihen kotipalveluyritykseen, jonka olet valinnut, tai vaihtoehtoisesti siihen vanhustentaloon, johon voit muuttaa. Kyseinen yksikkö ottaa sen jälkeen yhteyttä sinuun laatiakseen myönnettyjä apupanostuksia koskevan suunnitelman.

Yhteydenotot

Viranomaisyksikkö (Myndighetsenheten), puh. 08-706 80 00 (ma–to klo 9-10).

Päivystyspuhelin

Vanhustenhuoltohallinnolla on päivystyspuhelin kiireellisiä yhteenottoja varten. Vähemmän kiireellisissä asioissa avuntarpeenkäsittelijät vastaavat puheluihin puhelinaikoina. Yhteystiedot ja puhelinnumerot ovat kohdassa Yhteystiedot.

Yhteydenotot

Päivystyspuhelin(Jourtelefon) , puh. 08-706 80 00 (ma-to klo 13-16, fr klo 13-15)

Käsittelyaika

Päätöksen tekeminen ja avun käynnistäminen vie tavallisesti muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Kiireellisissä tapauksissa asia käsitellään nopeammin. Jos olet hakenut paikkaa vanhustentalosta, käsittelyaika on enintään kolme kuukautta.

Vanhustenhuollon maksut

Tuesta ja palveluista perittävät maksut lasketaan tulotietojen perusteella. Tulotiedoilla tarkoitetaan eläkettä, ansiotuloja tai pääomatuloja. Sundbybergin kaupunki hankkii eläkeviranomaiselta tietoja maksun laskennan perusteeksi. Avio- ja avopuolisoiden yhteenlasketut tulot jaetaan kahdella maksua laskettaessa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyden viranomaisyksikön maksukäsittelijään (avgiftshandläggare) kunnan puhelinvaihteen kautta. Voit myös ladata vuoden 2017 maksutiedot ruotsiksi kohdasta ”Lisätietoa”. Siellä on myös linkki tulotietojen antamiseen käytettäviin ruotsinkielisiin lomakkeisiin.

Information om avgifter Pdf, 371.9 kB, avautuu uuteen ikkunaan. (PDF)

Blankett för inkomstuppgifter Pdf, 128.2 kB, avautuu uuteen ikkunaan. (PDF)

Hbt-sertifiointi

Avuntarvetta selvittävä viranomaisyksikkö on hbt-sertifioitu. Hbt on lyhenne sanoista homoseksuaalit, biseksuaalit ja transseksuaalit. Hbt-sertifiointi merkitsee, että avuntarpeenkäsittelijät ovat saaneet hbt-kysymyksiä koskevan koulutuksen ja että he työskentelevät näitä ryhmiä huomioivalla ja kunnioittavalla tavalla.

Yksiköiden kuukausikirjeet

Toiminnasta vastaavat johtajat kirjoittavat kuukausittain kirjeen toimintaan osallistuville ja näiden omaisille. Kirjeessä he kertovat suunnitteilla olevasta toiminnasta, juhlapäivien vietosta ja muista kohderyhmää kiinnostavista asioista. Kirje lähetetään kotiin postitse. Viimeisin kuukausikirje on luettavissa ruotsiksi myös kohdassa "Lisätietoa”.

Mielipiteet ja valitukset

Sundbybergin kaupungin pyrkimyksenä on tarjota kansalaisille hyvää palvelua. Otamme mielellämme vastaan toimintaa koskevia mielipiteitä. Voit esittää niitä tulostamalla ja täyttämällä lomakkeen ”Mielipiteitä ja valituksia”. Mielipiteitä voi esittää myös ruotsinkielisen sähköisen palvelun kautta. Tulostettava lomake ja linkki ruotsinkieliseen sähköiseen palveluun ovat oikeanpuoleisella palstalla. Voit halutessasi ottaa yhteyttä meihin myös kirjeitse tai puhelimitse. Vanhustenhuoltohallintoon saa yhteyden kaupungin vaihteen kautta, puh. 08-706 84 08.

Senast uppdaterad 7 tammikuuta 2021