Työ ja ura

Sundbybergissä on tarjolla mielenkiintoisia työmahdollisuuksia kaikenikäisille.

Työpaikat

Sundbybergin kaupunki kasvaa huimaa vauhtia. Myös kunnallisten palvelujen tarve kasvaa ja kunta tarvitseekin paljon uusia työntekijöitä ja johtajia esikouluihin, kouluun, hoivatyöhön, kaupunginrakennus- ja ympäristötehtäviin ym.

Suomen kieli erityinen ansio

Uusia työntekijöitä rekrytoitaessa osassa työpaikoista suomen kielen taito voidaan katsoa erityiseksi ansioksi, koska Sundbyberg kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Sundbybergin on näin ollen kyettävä tarjoamaan tiettyjä kunnallisia palveluja suomen kielellä – ja suomenkielisten työntekijöiden tarve onkin tämän vuoksi suuri.

Opinto- ja ammatinvalinnanohjaus

Jatkokoulutusta harkitsevilla on Sundbybergissä mahdollisuus saada opinto- ja ammatinvalinnanohjausta. Voit ottaa yhteyttä kunnan opinto- ja ammatinvalinnanohjaajiin siihen katsomatta, tarvitsetko vain tietoja ajankohtaisesta kurssitarjonnasta vai haluatko keskustella jonkun kanssa saadaksesi apua koulutussuuntauksen valintaan.

Nuorten kesätyöpaikat

Nuorten mukaanpääsyä työmarkkinoille varhaisessa vaiheessa pidetään tärkeänä Sundbybergissä. Siksi kaupunki järjestää kesätyöpaikkoja yläasteen ja lukiokoulun oppilaille. Niin nuoret, yritykset kuin myös kunta, joka luonnollisestikin ottaa myös vastaan kesätyöntekijöitä, ovat arvostaneet tätä panostusta.

Senast uppdaterad 3 kesäkuuta 2019