Äidinkielen opetus

Sundbybergin kaupunki tarjoaa peruskoululaisille äidinkielenopetusta ja opintojen ohjausta äidinkielellä sekä Ruotsiin hiljattain muuttaneille oppilaille perehdyttämiskeskusteluja ja kouluunsijoituksia.

Kuka voi saada äidinkielenopetusta?

Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvilla oppilailla on vuodesta 2015 lähtien oikeus äidinkielenopetukseen. Kansallisia vähemmistökieliä ovat suomi, jiddiš, meänkieli, romani ja saame. Vähemmistökielisellä oppilaalla ei tarvitse olla perustaitoja äidinkielessä, vaan riittää, että oppilas kuuluu vähemmistöryhmään. Opetusta voi saada sekä vasta-alkajatasolla että edistyneemmällä tasolla. Kansallisten vähemmistökielien äidinkielen opetuksen saamiseksi riittää, että koulussa on yksi oppilas joka haluaa kielen opetusta.

Muut kielet:
Opetuksen myöntämiseksi toisen tai molempien vanhempien äidinkielen on oltava jokin muu kuin ruotsi, ja kyseistä kieltä on käytettävä päivittäisessä kanssakäymisessä lapsen kanssa. Oppilaalla on oltava perustaidot äidinkielessä. Äidinkielenopetus ei ole vasta-alkajien opetusta. Perustaitoja koskeva vaatimus koskee myös adoptiolapsia.

Äidinkielenopetusta järjestetään viiden tai useamman oppilaan ryhmässä tarkoitukseen osoitetussa koulussa. Tämä sääntö ei koske kansallisia vähemmistökieliä.

Ilmoittautumiset/Irtisanoutumiset

Opetukseen ilmoittaudutaan ja siitä irtisanoudutaan oman koulun kautta. Ota yhteyttä oman koulun rehtoriin.

Senast uppdaterad 14 maaliskuuta 2023