Äidinkielenopetus

Sundbybergin kaupunki tarjoaa peruskoululaisille äidinkielenopetusta ja opintojen ohjausta äidinkielellä sekä Ruotsiin hiljattain muuttaneille oppilaille perehdyttämiskeskusteluja ja kouluunsijoituksia. Kuka voi saada äidinkielenopetusta?

Opetuksen myöntämiseksi toisen tai molempien vanhempien äidinkielen on oltava jokin muu kuin ruotsi, ja kyseistä kieltä on käytettävä päivittäisessä kanssakäymisessä lapsen kanssa. Oppilaalla on oltava perustaidot äidinkielessä. Äidinkielenopetus ei ole vasta-alkajien opetusta. Perustaitoja koskeva vaatimus koskee myös adoptiolapsia.

Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvilla oppilailla on 1.7.2015 lähtien ollut oikeus äidinkielenopetukseen. Kansallisia vähemmistökieliä ovat suomi, jiddiš, meänkieli, romani ja saame. Vähemmistökielisellä oppilaalla ei tarvitse olla perustaitoja äidinkielessä, vaan riittää, että tämä kuuluu vähemmistöryhmään.

Äidinkielenopetusta järjestetään viiden tai useamman oppilaan ryhmässä tarkoitukseen osoitetussa koulussa.

Ilmoittautumiset/Irtisanoutumiset

Opetukseen ilmoittaudutaan oman koulun kautta. Niiden oppilaiden, jotka osallistuivat äidinkielenopetukseen lukuvuonna 2015/2016, ei tarvitse ilmoittautua erikseen, vaan heidät rekisteröidään opetukseen automaattisesti myös lukuvuodelle 2016/2017. Ellei oppilas halua jatkaa äidinkielenopetuksessa, paikka tulee sanoa irti oman koulun kautta.

 

Senast uppdaterad 10 elokuuta 2017