Tuet Huolenpito

Sundbybergin kaupunki tukee sinua eri elämäntilanteissa. Ota yhteyttä asianomaiseen yhteyshenkilöön, jos tarvitset lisätietoja.

Seniorit

Voimien hiipuessa vanhemmalla iällä on mahdollisuus saada tukea arkielämään esimerkiksi kotipalvelusta tai vanhustentalosta. Myös omaisilla on mahdollisuus saada tukea. Kahdessa kohtauspaikassamme järjestetään monenlaista viihtyisää toimintaa, johon kaikki voivat osallistua.

Huoli lapsista (0–18-vuotiaista)

Jos olet huolissasi lapsesta, jonka uskot tarvitsevan apua, tulee sinun ottaa yhteys sosiaalitoimeen ja kertoa huolestasi, niin että lasta voidaan auttaa. Lasten parissa työskentelevillä on ilmoitusvelvollisuus, eli he ovat velvollisia raportoimaan huolestuneisuudestaan sosiaalitoimelle. Jos olet epävarma siitä, miten sinun tulee toimia, voit ottaa yhteyttä sosiaalitoimen lasten ja nuorten vastaanottoryhmään (mottagningsgrupp för barn och ungdomar) saadaksesi neuvoja.

Läheisväkivalta

Jos joku läheisesi käyttäytyy uhkailevasti tai väkivaltaisesti sinua kohtaan, voit saada apua ja tukea Sundbybergin tukitiimiltä (Stödteamet i Sundbyberg). Jos itse käyttäydyt uhkailevasti tai väkivaltaisesti läheisiäsi kohtaan, sinulla on mahdollisuus saada apua perheväkivaltatiimiltä (Familjevåldsteam Nordväst) muuttaaksesi käyttäytymistäsi.

Vanhemmat, lapset ja nuoret

Vanhemmilla on mahdollisuus saada ryhmätukea vanhempainroolissaan perhetuen (föräldrastöd) kautta. Sinulla on myös mahdollisuus saada tukea sosiaalitoimelta, jos tunnet itsesi riittämättömäksi vanhempana tai olet huolissasi lapsestasi. Sinulla ja partnerillasi on myös mahdollisuus saada neuvoja ja tukea Söderstöd AB perheneuvolassa (familjerådgivning). Perheoikeudesta (familjerätt) saa tukea eron, isyyden vahvistamisen ja adoptiohakemuksen yhteydessä.

Nuoret

Nuorisovastaanotolla (ungdomsmottagning) nuorilla on mahdollisuus keskustella kuraattorin tai kätilön kanssa esimerkiksi ehkäisyvälineistä. Tyttöjä varten on Stjärnjouren, jonka puoleen nämä voivat kääntyä, jos heidän tilanteensa tuntuu ongelmalliselta tai jos he ovat kokeneet vaikeita asioita. Rikoksen kohteeksi joutuneet nuoret saavat apua nuorten rikosuhrien tukikeskuksesta (Stödcentrum för unga brottsoffer). Jos nuori itse tai muut ovat huolissaan tämän alkoholin tai päihteiden käytöstä, hänellä on mahdollisuus saada tukea MiniMariasta.

Toimintarajoitteet

Jos sinulla itselläsi tai lapsellasi on jokin toimintarajoite, sinulla on mahdollisuus saada tukea ja apua päivittäisen elämän helpottamiseksi.

Talous

Sinulla on mahdollisuus saada neuvoja ja tukea talouteesi liittyvissä asioissa. Voit tarvitessasi saada budjettineuvontaa ja velkajärjestelyyn liittyvää apua. Jos et kykene elättämään itseäsi ja jos olet jo tehnyt kaikkesi elatuksesi järjestämiseksi, sinulla saattaa olla oikeus taloudelliseen tukeen eli toimeentulotukeen (försörjningsstöd) sosiaalipalvelulain nojalla.

Väärinkäyttö

Jos sinulla on väärinkäyttöongelmia ja tarvitset apua, voit ottaa yhteyden sosiaalitoimeen saadaksesi neuvoja ja tukea. Voit myös kääntyä maakäräjien päihdevastaanoton (beroendemottagning) puoleen saadaksesi tukea. Tukea on mahdollisuus saada myös vapaaehtoisjärjestöiltä, kuten Anonyymeiltä alkoholisteilta (Anonyma Alkoholister, AA).

Kuljetuspalvelu

Ellet jonkin toimintarajoitteen tai muiden vaikeuksien vuoksi kykene matkustamaan omin avuin, voit hakea kuljetuspalvelua.

Uskottu mies (yliholhooja)

Sinulla on mahdollisuus hakea uskottua miestä (god man) saadaksesi apua taloudestasi huolehtimiseen, kuljetuspalvelun hakemiseen tai muun yhteiskunnan antaman avun hakemiseen.

Kuolemantapaus ja hautaus

Kuolemantapauksen ja hautauksen yhteydessä on mahdollisuus saada tukea Ruotsin kirkolta. Kirkko järjestää myös hautajaisseremonioita ja hautapaikkoja. Sosiaalitoimi on vastuussa hautajaisten järjestämisestä, ellei edesmenneellä ole sukulaisia tai muita, jotka voivat huolehtia asiasta. Hautaustoimistot auttavat niin hautajaisseremonian kuin perunkirjoituksenkin järjestämisessä.

Senast uppdaterad 7 tammikuuta 2021