Organisaatio

Kunta on poliittisesti johdettu organisaatio, joka koostuu useista osista. Kunnassa on poliittinen organisaatio, jonka muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja eri lautakunnat. Näiden jäsenet ovat luottamushenkilöitä, joista useimmat työskentelevät kunnallisissa tehtävissä vapaa-ajallaan.

Lisäksi kunnassa on niin sanottu hallinto-organisaatio. Eri hallinnonaloilla työskentelee yhteensä noin 1 900 työntekijää. Heidän tehtävänään on suunnitella ja toteuttaa ne toimenpiteet, joista poliittiset luottamushenkilöt ovat päättäneet.

Kunnassa on myös kunnallisia yhtiöitä. Kunta tekee myös yhteistyötä muiden kuntien kanssa kuntainliitoissa.

OrganisaatioSuurenna kuva

Organisaatio

Senast uppdaterad 10 elokuuta 2017