Miten avustusta haetaan?

Otta yhteyttä sosiaalihallinnon vastaanottoon ja keskustele sosiaalisihteerin kanssa. Häneltä saa alustavia tietoja siitä, miten apua haetaan ja mitä hakijalta vaaditaan avustuksen myöntämiseksi.

Vastaanotossa esitetään kysymyksiä hakijan perheestä, työstä, asunnosta ja taloudesta. Sieltä saa myös tietoja siitä, mitä tietoja ja asiakirjoja hakijalla on oltava mukanaan, kun hän jättää hakemuksen vastaanottoomme. Lähetämme tarvittaessa hakulomakkeen ja lisätietoja hakijan kotiin.

Hakemus, joka tehdään erityistä lomaketta käyttäen, on toimitettava kuukausittain ja täytettävä kaikilta osin. Jos olet naimisissa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, on molempien täytettävä lomake yhdessä. Hakemus on allekirjoitettava ja vakuutat allekirjoituksellasi, että antamasi tiedot ovat oikeat ja paikkansapitävät. Allekirjoittamalla lomakkeen annat samalla asian käsittelijälle luvan tiettyihin yhteydenottoihin muihin viranomaisiin ja järjestöihin antamiesi tietojen tarkistamiseksi. Sinulla on oikeus tulkkiapuun, ellet puhu tai ymmärrä ruotsia tai jos sinulla on kuulo- tai puhevamma.

Antamasi tiedot rekisteröidään Sundbybergin kaupungin sosiaalirekisteriin. Sinua koskevat tiedot tallennetaan henkilötietueeseen ja tietokonerekisteriin. Sinulla on oikeus lukea itseäsi koskevat tiedot. Kaikilla sosiaalihallinnon työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus, eivätkä he saa antaa sinua koskevia tietoja ulkopuolisille, eivät edes sukulaisillesi. Sosiaalihallinto on sosiaalipalvelulain 12. luvun 7 §:n nojalla velvollinen luovuttamaan eräitä tietoja Vakuutuskassalle, Avohuoltoviranomaiselle ja Veroviranomaiselle, jos nämä sitä pyytävät.

Senast uppdaterad 4 huhtikuuta 2018