Mitä minun tulee tehdä ennen avustuksen hakemista?

Taloudellista avustusta ei makseta ilman ehtoja. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että olet itse tehnyt voitavasi huolehtiaksesi elatuksestasi. Se, mitä voit tehdä itse, riippuu elämäntilanteestasi. Jos olet avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, molempien tulot lasketaan yhteen, eli olette elatusvelvollisia toisianne kohtaan. Vanhemmat ovat velvollisia elättämään lapsensa, kunnes nämä täyttävät kahdeksantoista vuotta tai päättävät opintonsa lukiotasolla.

Aloita hakemalla muita korvauksia

On tärkeätä, että ennen toimeentulotuen hakemista huolehdit siitä, että saat kaikkia muita korvauksia ja avustuksia, joihin sinulla on oikeus. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi lapsilisä, asuntoavustus, elatustuki, vanhempainraha, sairauspäiväraha ja työttömyyskorvaus.


Jos sinulla on alhaiset tulot, etkä kykene lisäämään niiden määrää, olet velvollinen pyrkimään alentamaan kulujasi, esimerkiksi vuokraa, tai hakemaan muita avustuksia, joihin sinulla saattaa olla oikeus.


Jos sinulla on esimerkiksi pankkitalletuksia, oma yritys, auto tai kesämökki, se vaikuttaa oikeuteesi saada toimeentulotukea. Sinun on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan toimeentulo-ongelmasi itse, ennen kuin sinulla on oikeus saada taloudellista avustusta.

Työnhakija

Jos olet työnhakija, on sinun oltava rekisteröitynä työnhakijaksi Työnvälityksessä ja sinun on myös aktiivisesti haettava työtä ja osallistuttava sinulle tarjottuihin aktiviteetteihin. Sinun on haettava kaikkia töitä, joihin sinulla on koulutus tai joista sinulla on kokemusta. Sinun on pystyttävä tekemään selkoa työnhaustasi, minkä vuoksi on tärkeätä, että kirjoitat muistiin kaikki ne työt, joita olet hakenut.

Sairausloma

Ellet ole työkykyinen etkä näin ollen voi olla työmarkkinoiden käytettävissä, sinulla on oltava voimassaoleva lääkärintodistus, joka osoittaa asian olevan näin.

Vanhempainvapa

Jos olet vanhempainvapaalla, sinun on nostettava täyttä vanhempainrahaa Vakuutuskassasta ja haettava lapsellesi esikoulupaikkaa hyvissä ajoin. Kun lapsi täyttää vuoden ja voi saada esikoulupaikan, sinulle asetetaan työssäkäyntiä koskeva vaatimus.

Opiskelija

Jos olet opiskelija, sinun on haettava opintorahaa Opintotukiasiain keskuslautakunnalta (Centrala studiestödsnämnden, CSN). Sinulla ei periaatteessa ole oikeutta taloudelliseen avustukseen meneillään olevan lukukauden aikana.

Vanhuuseläkeläiset

Jos olet vanhuuseläkkeellä, sinun on haettava Eläkeviranomaiselta (Pensionsmyndigheten) vanhusten toimeentulotukea.

Senast uppdaterad 22 kesäkuuta 2015