Nu startar årets enkätundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

Vad tycker du om din äldreomsorg? Nu pågår årets äldreundersökning från Socialstyrelsen. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer en röst – samt att utveckla äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv.

Enkäten skickas ut till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden för äldre i Sverige.

Du som anhörig eller nära vän får gärna hjälpa din närstående att svara på enkäten, om det behövs. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 22 mars 2024