Riktlinjer för skyltning

I det växande Sundbyberg pågår många bygg- och anläggningsprojekt. I alla dessa projekt ska vi informera på ett tydligt och enhetligt sätt, så att sundbybergarna ska få reda på och förstå vad som händer.

Riktlinjerna för skyltning av bygg- och anläggningsprojekt ska inspirera, informera och vägleda i valet av skyltning i staden. Riktlinjerna är till för näringsidkare, föreningar, väghållare samt Sundbybergs stad och ska bidra till samsyn kring hur vi ser på och arbetar med skyltfrågor.

Skyltar är ett samlingsbegrepp och riktlinjerna möjliggör ett förtydligande av typ av skylt och benämning i dialog och beställning. Riktlinjerna är en bilaga till Sundbybergs stads tekniska handbok och har därmed samma status i avtal med byggaktörer. Syftet med riktlinjerna är att vi med stöd av dem ska skapa vackra och inbjudande stadsmiljöer, som i sin tur bidrar till att Sundbyberg fortsätter att vara en attraktiv stad.

Riktlinjerna ska också bidra till att skyltarna är utformade så att de är tydliga, enkelt visar vägen och inte hindrar en säker stadsmiljö. Du hittar dokumentet under Relaterat innehåll. Där återfinns även länkar till sidorna om stadens grafiska profil och logotyp.

Senast uppdaterad 25 oktober 2022