Egenkontroll för byggentreprenader

Det är du som exploatör och/eller entreprenör som ansvarar för att minimera risken för att ditt projekt orsakar störningar för omgivningen. För att förhindra detta är det viktigt att du har en fungerande egenkontroll och det finns regler att förhålla sig till i miljöbalkens lagstiftning.

Senast uppdaterad 28 juni 2023