Samverkan Stockholmsregionen

Sundbybergs stad ingår i Samverkan Stockholmsregionen (SSR).

Samverkan Stockholmsregionen (SSR) är en gemensam satsning mellan 37 samhällsaktörer i Stockholm. Syftet med samverkan är att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i olika krissituationer.

Arbetet sker i nära samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Om oss – Samverk.eu Länk till annan webbplats.

Samverk.eu – Trygg, säker och störningsfri Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 2 mars 2022