Kemikalieolyckor

Vissa verksamheter har en extra hög inneboende risk för olycka som kan medföra särskilt allvarliga konsekvenser för människa, egendom och/eller miljö i verksamhetens närhet.

Generellt handlar det om verksamheter med omfattande hantering av brandfarliga, giftiga eller explosiva ämnen.

Viktigt meddelande till allmänheten

Om allmänheten behöver varnas vid fara kommer detta ske via varningssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen i utomhuslarmet består av en 7 sekunder lång ton som följs av 14 sekunders tystnad. När faran är över hörs en längre, sammanhängande signal.

När VMA-signalen hörs ska du:

  • gå inomhus, stänga dörrar och fönster och om möjligt även stänga av ventilationen.
  • lyssna på radio (P4) eller se på TV eller Text-TV för att få information. Du kan också gå in på myndigheternas webbplats Krisinformation.se Länk till annan webbplats..

Beredskap för olyckor

Den som äger eller driver en anläggning som har farlig verksamhet ska förebygga och ha beredskap för olyckor samt för att begränsa allvarliga skador till följd av olycka. Det är ett komplement till kommunens beredskap för räddningsinsatser. Mer information inom området hittar du på Storstockholms brandförsvars webbplats Länk till annan webbplats..

Läs mer om Informations vid en kris

Senast uppdaterad 3 mars 2022