Demensspecialister

Sundbybergs demensspecialister erbjuder vägledning och samordnar insatser för äldre, personer med demenssjukdomar och anhöriga. Vi samarbetar med stadens egen personal och privata vårdgivare samt med regioner, organisationer och myndigheter.

Demensspecialisterna finns till för alla som bor i Sundbybergs stad, även för dig som är yngre än 66 år. Du kan kontakta oss i alla frågor som rör demenssjukdomar, sviktande minne eller åldrande. Vi kan guida dig till rätt insatser och stöd för att få vardagen att fungera. Ingen fråga är för liten!

Vi gör gärna hembesök där vi kan samtala i lugn och ro och ge råd om anpassningar i hemmet. Kontakta oss om du vill boka in en tid.

Demensspecialisterna samordnar insatserna för personer med demenssjukdomar

Kognitiva sjukdomar, som också kallas demens eller demenssjukdomar, handlar om skador i hjärnan. Sjukdomarna kännetecknas ofta av försvagning av minnes- och tankeförmågor och ingår inte i det normala
åldrandet.

Vi arbetar för att skapa god kvalité i omsorgen för personer med sviktande minne eller tankeförmåga, demenssjukdomar, samt för anhöriga.

Vi är specialistutbildade inom demens. Allt vårt arbete utgår ifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Du som är anhörig kan få kunskap om demenssjukdomar, tips och råd kring hur du får vardagen att fungera och stödsamtal individuellt eller i grupp.

Vi arbetar också med en besökshund som gör besök på äldreboenden och i dagverksamheten. Att få hundbesök kan ge flera positiva effekter på hälsan, som minskad stress och smärta.

Läs mer om demens/kognitiv sjukdom

Vi har stor samlad kompetens om anpassningar i hemmet för personer med demenssjukdomar. Här tipsar de om dukning:

Senast uppdaterad 12 januari 2024