Rutiner för hälso- och sjukvård

De här sidorna riktar sig till de som arbetar med hälso- och sjukvård i kommunen.

All hälso- och sjukvård som bedrivs av kommunen ska följa de lagar som anger kraven på en god vård. I vårt kvalitetsarbete arbetar vi med ständiga förbättringar för att utveckla och höja kvaliteten. Med hjälp av rutiner får medarbetarna stöd och hjälp att bedriva en bra hälso- och sjukvård för de vi tar hand om.

I vänsterspalten kan du klicka dig fram till dem.

Senast uppdaterad 28 juni 2017