Besökshunden Fanta

Besökshund

Äldreomsorgen i Sundbybergs stad har en besökshund.

Hunden Fanta är utbildad tillsammans med sin förare/ägare och ingår i äldreteamet. Fanta kommer snart gå i pension och ersättas av Logan som är certifierad besökshund från svenska terapihundskolan.

Besökshundsteamet gör besök hos personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt på särskilda boenden och i dagverksamhet.

Hundteamet arbetar med att ge:

  • Stöd
  • Motivation
  • Uppmuntran
  • Aktivitet (hund-assisterad aktivitet)
  • Sällskap

Forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, ger lugnande effekt, minskar smärta och stress.

Äldreteamet i Sundbybergs stad

Senast uppdaterad 31 maj 2023