Råd och kommittéer

Staden har ett antal råd och kommittéer för olika frågor. I råden samverkar staden med ideell sektor och andra aktörer för att gemensamt utveckla vår stad.

Senast uppdaterad 3 januari 2024