Råd och kommittéer

Staden har ett antal råd och kommittéer för olika frågor. I råden samverkar staden med ideell sektor och andra aktörer för att gemensamt utveckla vår stad.

I stadens diarium kan du läsa instruktioner och protokoll för de olika sammanslutningarna.

Senast uppdaterad 11 april 2019