Brottsförebyggande rådet

Det brottsförebyggande rådet arbetar med trygghetsfrågor i staden i samarbete med olika aktörer.

Rådet arbetar med att öka tryggheten och att i dialog med andra förebygga brott i kommunens alla delar.

Rådet är knutet till kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad 11 april 2019