Funktionsrättsrådet

Det kommunala funktionsrättsrådet verkar för att personer med funktionsnedsättning ska vara jämlika och fullt delaktiga i samhället.

Rådet är också ett organ för ömsesidig information mellan organisationer för personer med funktionsnedsättning i Sundbyberg och staden.

Vidare ska rådet säkerställa att personer med funktionsnedsättning får medinflytande och insyn i stadens verksamhet.

En annan viktig uppgift är att informera staden om vilka behov av anpassning av fysisk miljö och information, om hjälp- och servicebehov samt bemötandefrågor som personer med funktionsnedsättning kan ha.

Funktionsrättsrådet är knutet till kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad 1 december 2020