Kultur och fritid

Sektorn för kultur och fritid ska stödja, stimulera och fördela bidrag till föreningar, organisationer och stiftelser samt övriga kultur- och fritidsverksamheter. Sektorn kan till exempel stödja frilufts- och idrottsanläggningar, föreningar eller ungdomsgårdar.

Sektorsdirektör
Johan Malmgren

Sektorn för kultur och fritid har fyra enheter:

Bibliotek

Det finns två bibliotek i Sundbyberg, förutom de olika skolbiblioteken. Den ena ligger på Esplanaden 3C och den andra i Hallonbergens centrum. Här kan du låna böcker, tidningar och datorer.

Fritid Sundbyberg

Fältsekreterare

Fältsekreterarna arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar i åldern 12-19 år, men fokus på dem mellan 13-17 år.

Fritidsgårdar

Sundbyberg har tre fritidsgårdar: Hundra74:an i Rissne, Fritiden i Hallonbergen och Stationen i centrala Sundbyberg.

Fritid Sundbyberg ansvarar även för ungdomsmottagningen och stadens kolloverksamhet.

Idrott Sundbyberg

Idrott Sundbyberg ansvarar för drift- och skötsel av stadens motionsområde, simhallen och idrottsanläggningar och bedriver också stadens simskoleundervisning för elever i årskurs 2.

Kultur Sundbyberg

Enheten omfattas av verksamheterna Aggregat, Musikskolan, Dansstudion, Teaterstudion, Galleri UNG, Kultur för barn och vuxna, Allaktivitetshuset och konstansvarig. Enheten ansvarar också för Kulturcentrum i Hallonbergen och Allaktivitetshuset.

Senast uppdaterad 3 juli 2023