Följ kommunfullmäktige på webb-tv

För att göra den politiska debatten mer tillgänglig för dig och skapa en ökad delaktighet visas kommunfullmäktiges sammanträden här på sundbyberg.se via webb-tv.

Du får ökad insyn och kan välja att se hela sammanträdet eller specifika ärenden, när det passar dig bäst.
Sammanträdet sänds direkt medan det pågår men kan också ses i efterhand då en inspelning läggs upp följande dag. Då kan du välja att se hela eller enskilda delar av sammanträdet.

Lista över ärenden som behandlas Länk till annan webbplats.