Följ kommunfullmäktige på webb-tv

För att göra den politiska debatten mer tillgänglig för dig och skapa en ökad delaktighet visas kommunfullmäktiges sammanträden här på sundbyberg.se via webb-tv.

Du får ökad insyn och kan välja att se hela sammanträdet eller specifika ärenden, när det passar dig bäst.
Sammanträdet sänds direkt medan det pågår men kan också ses i efterhand då en inspelning läggs upp följande dag. Då kan du välja att se hela eller enskilda delar av sammanträdet.

Lista över ärenden som behandlas Länk till annan webbplats. (bläddra till den månad där sammanträdet hålls)