Skolbyte

Vid önskemål om att byta mellan de kommunala skolorna i staden, eller om du är nyinflyttad i kommunen, behöver du ansöka om skolbyte.

Önskemål om att byta skola

När du bor i Sundbybergs stad och vill byta kommunal skola loggar du in i e-tjänsten (se längre ner) för förskola och skola och gör en ansökan. Saknar du bank-id kan du göra ansökan via blankett.

Tänk på att ha aktuella kontaktuppgifter i e-tjänsten så vi har möjlighet att kontakta dig om det skulle behövas.

Skolgång för nyanlända elever

Nyanlända barn har rätt till skolgång i Sverige. För att få skolplats i Sundbyberg, kontakta Sundbybergs Globala på globala@sundbyberg.se och ange:

  • Barnets namn
  • Födelsedatum
  • Språk (modersmål och/eller skolspråk)
  • Kontaktpersonens namn och telefonnummer

Sundbybergs Globala genomför ett ”lära känna-samtal” med den nyanlända eleven och dess föräldrar/vårdnadshavare. På mötet informeras familjen om det demokratiska svenska skolsystemet.

Tänk på att uppdatera dina kontaktuppgifter i e-tjänsten så vi kan kontakta dig gällande ansökan.

Om du är nyinflyttad och behöver skolplacering vänligen kontakta oss här Länk till annan webbplats.

Vi kommer att återkoppla till dig gällande din ansökan tidigast i augusti.

Problem att logga in?

Om du inte har möjlighet att logga in i e-tjänsten, kontakta oss här Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 20 juni 2024