Utförare – bidrag och övrig information

Information om ersättning och grundbelopp till förskoleklass, grundskolor, anpassad grundskola och fritidshem.

Grundskole- och gymnasienämnden ska enligt lag årligen besluta om ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola och pedagogisk omsorg.

Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. För elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget omgående.

Grundbeloppet och ersättningen för elever inom skolan följer reglerna om bidrag på lika villkor. Detta innebär att de resurser som tillförs den egna verksamheten även betalas ut till annan regi.

Beslut om grundbeloppen finns under rubriken Dokument.
I ersättning till annan regi som inte är kommun tillkommer även ett bidrag för mervärdesskatt om 6 procent.

Fakturering

Faktura skickas endast vid överenskommelse.

Ny lag om e-fakturor

Från 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura, e-faktura.

Två olika sätt att skicka e-faktura

Det går att skicka e-faktura till Sundbybergs stad antingen till vår PEPPOL-adress eller via vår VAN-leverantör Pagero.

E-fakturan måste ha en referenskod som består av en bokstav och fyra siffror. Ange referenskoden i fakturans referensfält. Referenskoden skrivs i följd utan mellanslag.

Leverans via PEPPOL Länk till annan webbplats.

PEPPOL-adress 0007: 2120000175

Leverans via VAN-leverantör (svefaktura)

E-fakturaadress (momsreg./VAT): SE212000017501
E-fakturaadress (GLN): 7362120000173

Frågor kring e-fakturor?

Hör av dig till fakturacentralen@sundbyberg.se för alla faktura-relaterade frågor.

Fakturaadress:

Sundbybergs stad
Box 950
831 29 Östersund
Referenskod ska anges på fakturan.

B1200 grundskolan
B1700 anpassad grundskola
B1600 tilläggsbelopp grundskolan
B1400 gymnasiet

Senast uppdaterad 12 januari 2024