Tilläggsbelopp

Fristående och kommunala verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp.

Ansökan om tilläggsbelopp

Sundbybergs stad utvecklar ansökningsprocessen av tilläggsbelopp för förskolan, pedagogisk omsorg, grundskolan och gymnasieskolan genom att ansökan sker digitalt.

Sundbybergs stad använder Prorenata och förhoppningen är att ansökningsprocessen blir enklare, effektivare, miljövänligare och mer rättssäker.

När ni klickar på länken märkt ”Ansökan tilläggsbelopp” öppnas ett formulär där skolan fyller i efterfrågad information.

Ansökan tilläggsbelopp Länk till annan webbplats.

Ansökningar inkommer, registreras och blir handlagd efter ankomstdatum.

Frågor och efterfrågade dokument märkta med en asterisk * är obligatoriska uppgifter/dokument.

Om uppgifterna inte är ifyllda kommer formuläret inte att kunna skickas. Om dokument saknas kommer en komplettering att efterfrågas och handläggningen blir fördröjd.

Om en komplettering krävs kommer vi att skicka en länk till ett kompletteringsformulär via e-post, till ansvarig rektor. Skolan fyller i efterfrågad information och bifogar efterfrågade dokument i formuläret och skickar tillbaka. Kompletteringen inkommer i Prorenata. Om skolan önskar komplettera en inskickad ansökan med ny information så kontakta Anders Andersson Anders.Andersson@sundbyberg.se så skickas länken via e-post.

Besluten om tilläggsbelopp, kommer som tidigare, med post. Vid frågor, kontakta Anders Andersson på anders.andersson@sundbyberg.se

Ansökan görs kalenderårsvis.
Ansökan ska vara sektorn för lärande och bildning tillhanda senast 15 oktober.

Ny riktlinje för ekonomisk fördelning av tilläggsbelopp

Från och med den 1 november 2023 gäller ny riktlinje för tilläggsbelopp.

Riktlinjer för ekonomisk fördelning av tilläggsbelopp Pdf, 121.4 kB.

1. Vad är grundbelopp?

Enligt skollagen 10 kap, 38§ ska grundbeloppet avse ersättning för:

  1. undervisning
  2. lärverktyg
  3. elevhälsa
  4. måltider
  5. administration
  6. mervärdesskatt
  7. lokalkostnader

Alla skolor har i uppgift att anpassa sin organisation och sin undervisning så att hänsyn tas till alla elevers behov och förutsättningar. Merparten av skolans insatser ryms inom grundbeloppet.

2. Vad är tilläggsbelopp?

Tilläggsbelopp är ett stöd avsett för insatser av extraordinärt slag för elever i omfattande stödbehov. Stödet är individuellt bestämt utifrån barnets behov. Det kan avse bland annat ersättning för assistenthjälp, anpassning av skollokaler eller tekniska hjälpmedel.
Tilläggsbelopp utgår endast för stödåtgärder som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbelopp.

Senast uppdaterad 6 november 2023