Musikaktivitet på äldreboendet Duvbopark med ungdomsmusiker och boende.

Musikterapi i Sundbybergs stad

Äldreomsorgen i Sundbyberg använder musikterapi som ett sätt att förbättra välbefinnande och hälsa hos dem som får vård och omsorg.

Musikterapi innebär att man ensam eller i grupp får träffa en musikterapeut som med musikens och sångens hjälp möter individen på dennes nivå.

Musikterapi kan användas i både behandlande och friskvårdande syfte. Ett syfte kan vara att ge individen en möjlighet att lättare uttrycka sig, känna kontakt, sammanhang och mening och bryta isolering.

Utifrån ett särskilt remissunderlag tar musikterapeuten och vårdpersonal beslut om vem som har goda chanser att få förbättrad hälsa med hjälp av musikterapin. Musikterapin sker på stadens äldreboenden.

Allt mer forskning visar att musik och sång kan ge stora positiva hälsoeffekter. Arbetet med att använda musik medvetet inom vård och omsorg handlar om att minska oro, stress och läkemedelsanvändning för att i stället skapa välbefinnande. Det kan också handla om att aktivera personer med sviktande minne eller kognitiv förmåga och andra funktionsnedsättningar.

Särskild satsning 2019-2023: Mötas i musik hela livet

Under fem år pågår en särskild satsning på musikterapi i Sundbybergs stad, med bidrag från stiftelsen Signatur. Tolv ungdomar mellan 18 och 25 år har anställts som ungdomsmusiker. De kommer att spela på stadens äldreboenden och träffpunkter och skapa musikmöten över generationer.

Här kan du läsa mer om Signatur. Länk till annan webbplats.

En extra musikterapeut har också projektanställts. Syftet med projektet är att skapa meningsfulla sammanhang och möten med hjälp av musik för att höja livskvaliteten och välbefinnande för de äldre på äldreboenden, dagverksamhet och träffpunkter i Sundbybergs stad.

Sommarjobbet ”Musik som omvårdnad”

Sommarjobbet inom ”Musik som omvårdnad” startades 2010 som ett samarbete mellan Sundbybergs musikskola och äldreomsorgen. Syftet var att skapa goda möten mellan generationer genom musik, sång, dans och rörelse samt att ge ungdomarna ett professionellt sammanhang att utveckla sina förmågor som musiker.

Under åren har sommarjobbet som musiker på Sundbybergs äldreboenden utvecklats till att bli ett av de populäraste inom stadens satsning på sommarjobb för alla ungdomar.

Här finns en sommarhälsning från sommarmusikanterna 2022 (länk till Youtube) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 6 februari 2023