Musikterapi

Äldreomsorgen i Sundbyberg använder musikterapi som ett sätt att förbättra välbefinnande och hälsa hos dem som får vård och omsorg.

Musikterapi innebär att man ensam eller i grupp får träffa musikterapeut Lis Jacobsson, som med musikens och sångens hjälp möter individen på dennes nivå. Syftet är att personen ska få lättare att uttrycka sig och känna kontakt, sammanhang och mening.

Utifrån ett särskilt remissunderlag tar musikterapeut Lis Jacobsson och vårdpersonal beslut om vem som har goda chanser att få förbättrad hälsa med hjälp av musikterapin. Musikterapin sker på kommunens äldreboenden.
Allt mer forskning visar att musik och sång kan ge stora positiva hälsoeffekter.

Musikterapi har funnits inom Sundbybergs äldreomsorg sedan 2009. Sedan 2012 är det en fast del av vård och omsorg på stadens äldreboenden.

Som en del av kommunens satsning på sommarjobb finns ”Musik som omvårdnad” där ungdomar spelar och sjunger på äldreboenden och träffpunkter runt om i staden. Sommarjobbet ger ungdomar möjlighet att utvecklas som musiker samtidigt som det ger positiva hälsoeffekter hos de äldre.

Sommarjobbet inom ”Musik som omvårdnad” startades 2010 som ett samarbete mellan Sundbybergs Musikskola och Äldreförvaltningen. Syftet var att skapa goda möten mellan generationer genom musik, sång, dans och rörelse samt att ge ungdomarna ett professionellt sammanhang att utveckla sina förmågor som musiker. Stadens musikterapeut Lis Jacobsson ger ungdomarna en introduktion i bemötande och kommunikation med de äldre och hur musiken kan användas som ett terapeutiskt verktyg.   

Under åren har sommarjobbet som musiker på Sundbybergs äldreboenden utvecklats till att bli ett av de populäraste inom stadens satsning på sommarjobb för alla ungdomar. Här nedan finns en film från 2017 års sommarjobb.

Senast uppdaterad 11 juni 2019