Hus i Storskogen. Foto: Susanna Järlund

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Du har möjlighet att få bostadstillägg om du har någon form av funktionsnedsättning, och du kan få äldreförsörjningsstöd om inte pensionsförmånerna räcker till.

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning 

Om du har en merkostnad för din bostad på grund av funktionsnedsättning så kan du ansöka om kommunalt bostadstillägg (KBH). Det kan till exempel handla om att din funktionsnedsättning gör att du behöver större yta.

Äldreförsörjningsstöd – en garanti för skälig levnadsnivå vid låg pension

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd som ges om inte de andra pensionsförmånerna räcker till. Du måste alltså först ta ut de andra förmåner som du har rätt till innan du kan få äldreförsörjningsstöd. Exempel på detta är inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg. Äldreförsörjningsstödet betalas ut från och med den månad som du fyller 66 år.

Du kan ha rätt till äldreförsörjningsstöd om du:

  • Bor i Sverige och är 66 år (du räknas som boende i Sverige om du planerar att stanna här minst ett år).
  • Tar ut alla pensionsförmåner du har rätt till och ändå inte når upp i skälig levnadsnivå.

Du ansöker om äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 4 januari 2024