Korttidsboende

Om du bor hemma, men tillfälligt behöver vård och stöd dygnet runt, kan du få en plats på stadens korttidsboende på Duvbopark eller Bällstahof.

Korttidsboende kallas också ibland för avlastningsboende eller växelboende. Här bor du en kortare tid efter en sjukhusvistelse eller när du får växelvård och är hemma en period och på det tillfälliga boendet nästa period.

Det kan också vara om den som vårdar en närstående i hemmet behöver avlastning. Det förutsätter då att man är sammanboende.

Ansökan och avgifter

För att få en plats på korttidsboende behöver du ett biståndsbeslut. Det innebär att du får träffa en av stadens biståndsbedömare som tittar på din situation och fattar beslut utifrån det. Kontakta myndighetsenheten så berättar vi mer.

Avgiften för dagvård ser du i vår avgiftsfolderPDF.

Korttidsboende i Sundbyberg

Det finns två korttidsboenden i Sundbyberg. De finns på stadens äldreboenden Duvbopark och Bällstahof. På korttidsboendena finns det tillgång till: 

  • Sjuksköterska och omvårdnadspersonal dygnet runt
  • Läkare som finns regelbundet på boendet
  • Jourläkare kvällar, nätter och helger
  • Sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar dagtid vardagar

Kontaktuppgifter till stadens korttidsboenden


Korttidsboende på Bällstahof

Telefon: 08-706 88 42 (Plan 1 Blå flygel)

Korttidsboende på Duvbopark

Telefon: 08-706 67 75 (enhetschef)
0700-87 68 96 (Sjuksköterska)

Senast uppdaterad 28 december 2018