Korttidsboende

Om du bor hemma, men tillfälligt behöver vård och stöd dygnet runt, kan du få en plats på stadens korttidsboende på Duvbopark.

Korttidsboende kallas också ibland för avlastningsboende eller växelboende. Här bor du en kortare tid efter en sjukhusvistelse eller när du får växelvård och är hemma en period och på det tillfälliga boendet nästa period.

Det kan också vara om den som vårdar en närstående i hemmet behöver avlastning. Det förutsätter då att man är sammanboende.

Ansökan och avgifter

För att få en plats på korttidsboende behöver du ett biståndsbeslut. Det innebär att du får träffa en av stadens biståndsbedömare som fattar beslut utifrån din situation. Kontakta myndighetsenheten så berättar vi mer.

Avgiften för korttidsboende hittar du i vår avgiftsfolder under Dokument.

Korttidsboende i Sundbyberg

I Sundbyberg finns korttidsboende på äldreboendet Duvbopark. På korttidsboendet finns det tillgång till: 

  • Sjuksköterska och omvårdnadspersonal dygnet runt
  • Läkare som finns regelbundet på boendet
  • Jourläkare kvällar, nätter och helger
  • Sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar dagtid vardagar

Kontaktuppgifter korttidsboende på Duvbopark

Telefon till korttidsboendet: 08-706 69 01 (dygnet runt)
Sjuksköterska: 0700-87 68 96 (dagtid måndag till fredag)

Senast uppdaterad 3 februari 2022