Korttidsboende

Om man bor hemma, men tillfälligt behöver vård och stöd dygnet runt, kan man få en plats på stadens korttidsboende på Duvbopark eller Bällstahof.

Korttidsboende kallas också ibland för avlastningsboende eller växelboende. Här bor man en kortare tid efter en sjukhusvistelse eller när man får växelvård och är hemma en period och på det tillfälliga boendet nästa period.

Det kan också vara om den som vårdar en närstående i hemmet behöver avlastning. Det förutsätter då att man är sammanboende.

Kontakt
Korttidsboendet plan 1 Blå flygel, tel 08-706 88 42

Ansökan och avgifter

För att få en plats på korttidsboende behöver du ett biståndsbeslut. Det innebär att du får träffa en av stadens biståndsbedömare som tittar på din situation och fattar beslut utifrån det. Kontakta biståndsenheten så berättar vi mer, telefonnumret finns under Kontakt.

Avgiften för dagvård ser du i vår avgiftsfolderPDF.

Korttidsboende i Sundbyberg

Det finns två korttidsboenden i Sundbyberg, dels på Duvbopark och dels på Bällstahof äldreboende. På korttidsboende finns det tillgång till: 

  • Sjuksköterska och omvårdnadspersonal dygnet runt
  • Läkare som finns regelbundet på boendet
  • Jourläkare kvällar, nätter och helger
  • Sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar dagtid vardagar
Senast uppdaterad 21 maj 2018