En äldre person håller i en kaffekopp

Hemtjänst och trygghetslarm

Om du på grund av sjukdom eller olika typer av funktionsnedsättningar behöver stöd och hjälp i ditt hem kan du ansöka om hemtjänst. Sundbybergs stad har ett valfrihetssystem som innebär att du själv får välja utförare av hemtjänsten.

Ansökan och olika typer av hjälpinsatser

Du ansöker hos myndighetsenheten, som berättar vem som handlägger ditt ärende. Normalt gör handläggaren ett hembesök, och tar därefter beslut om vad du kan få hjälp med. Beslutet kan överklagas hos länsrätten.

Du väljer också själv vilket företag du vill ska utföra insatserna. Du behöver inte själv kontakta din utförare utan det sköter din biståndshandläggare.

Vad kan jag få hjälp med?

Du kan få hjälp med sysslor i och utanför hemmet (städning, tvätt, inköp med mera). Du kan även få personlig omvårdnad, till exempel hjälp med uppstigning och läggning, personlig hygien och förflyttning. Du kan också få ett trygghetslarm.

Hur lång tid tar det innan jag får min hjälp?

Beroende på vilken hjälp du ansökt om så tar det i normala fall från någon dag till några veckor innan beslutet är klart och du får din hjälp. Vid behov av akut hjälp handläggs ärendet snabbare.

Vad kostar hemtjänst?

Du betalar för hemtjänst per timme. Det finns en maxtaxa och avgifterna beräknas utifrån dina inkomstuppgifter.

Läs mer i broschyren Avgifter i äldreomsorgen som finns under Dokument.

Att välja utförare av hemtjänst

Sundbybergs stad har ett valfrihetssystem (LOV) för hemtjänsten.
Syftet är att ge en ökad valfrihet och förbättrad kvalitet. Du som har hemtjänst i Sundbyberg väljer alltså själv vilket företag eller organisation som ska utföra din hemtjänst.

Du betalar samma avgift för din hemtjänst oavsett vilken utförare du väljer. Om du inte vill eller kan välja så utför Sundbybergs stads hemtjänst dina insatser.

Du kan byta utförare när du vill. Ta kontakt med din biståndshandläggare via myndighetsenheten på telefon 08-706 80 00 (telefontid måndag till fredag klockan 9–10).

Hitta och jämför hemtjänst

I vår webbtjänst "Hitta och jämför service" hittar du information om alla utförare av hemtjänst i staden, samt kontaktuppgifter till dem. Du kan även jämföra dem och se hur många kunder de har, vilka språk personalen talar och så vidare.

Trygghetslarm och trygghetsringning – för trygghet i bostaden

Med trygghetslarmet kan du få kontakt med hemtjänsten dygnet runt. Du kan då larma hemtjänsten hemifrån eller via en knapp som du har på dig.

Du kan också får en trygghetsringning där du och hemtjänsten avgör en tid då ni alltid kontaktar varandra. Antingen ringer du upp hemtjänsten eller så hemtjänsten ringer till dig. Om du inte svarar kontaktar hemtjänsten den närstående som du uppgivit.

Ansök om trygghetslarm och trygghetsringning

Du vänder dig till myndighetsenheten, som berättar vem som handlägger din ansökan. I normala fall tar det ett par dagar innan beslutet är klart och du får din hjälp. Vid behov av akut hjälp handläggs ärendet snabbare.

Senast uppdaterad 10 maj 2024