Solbackens dagverksamhet

Välkommen till Solbackens dagverksamhet. Här finns ett sammanhang som är anpassat för dig som en har mild till måttlig demenssjukdom.

Solbacken finns till för att du ska få bättre livskvalitet, kunna behålla dina funktionsförmågor och ha möjlighet att bo kvar hemma längre, samtidigt som dina anhöriga får avlastning.

För att få delta i verksamheten på Solbacken behöver du ett biståndsbeslut. För dig som har särskilda behov finns möjlighet till dagverksamhet i hemmet.

Aktiviteter varje vardag

Solbacken har öppet måndag till fredag klockan 9 till 15. Verksamheten bygger på nyfikenhet och gemenskap, med meningsfulla aktiviteter och träning. Varje dag har vi gemensamma måltider på regelbundna tider.

Utomhusaktiviteter ingår varje dag. Solbacken har en egen köksträdgård där du kan plantera och pyssla om växter. De naturnära omgivningarna inbjuder till promenader och utforskande. Här finns också möjlighet till grillning, spel och träning.

Inomhus finns kreativa lokaler för musik, teknik, snickeri och en måleriateljé. Det finns också rum för gymnastik och rörelse. Tillsammans utformar vi aktiviteter som stärker den sociala gemenskapen.

Medarbetare

Medarbetarna på Solbacken är undersköterskor. Vi samarbetar med hälsopedagoger och musikterapeuter samt specialister inom kognitiva sjukdomar/demens.

Märke för Silviahemscertifiering 2022 till 2025

Silviahemscertifierad verksamhet

Solbacken är en Silviahemscertifietad verksamhet. Det innebär bland annat att alla medarbetare har fått utbildning i demenskunskap.

Hur gör jag för att ansöka om en plats?

För att få delta i verksamheten på Solbacken behöver du ett biståndsbeslut. Då behöver en handläggare på äldreomsorgens myndighetsenhet först utreda ditt behov. För dig som har särskilda behov finns möjlighet till dagverksamhet i hemmet.

Du betalar per dag som du besöker dagverksamheten (mat och omsorgsavgift). Se Avgifter i äldreomsorgen under Relaterat innehåll.

Om du tror att dagverksamheten är något för dig eller för en närstående, är du välkommen att kontakta äldreomsorgens myndighetsenhet.

Bra att veta

Solbacken har sina lokaler på Ekbacksgränd 6B i Sundbyberg. Besökare åker kostnadsfritt med turbundna färdtjänstbilar. Observera att du inte behöver någon färdtjänstbiljett.

Du som behöver får specialkost vid våra gemensamma måltider.

Eftersom vi är ute i alla väder behöver du ha med dig varma kläder, regnkläder och tåliga skor.

Bilder från Solbackens dagverksamhet

Senast uppdaterad 29 februari 2024