Frivilligverksamheten 2018, Foto: Fredrik Hjerling

Ge av din tid till en senior – bli volontär

Vi söker dig som vill göra en ideell insats för seniorer i Sundbybergs stad. Ta chansen att ge tillbaka till den äldre generationen och samtidigt få en ny kompis.

Varierande uppdrag

Volontäruppdraget bygger på att ge din tid genom att träffa någon som önskar sällskap. Som volontär kan du själv påverka hur du vill att mötena ska se ut men alla volontäruppdrag ser olika ut beroende på vem du träffar.

Att vara sällskap

Du kan exempelvis vara med som sällskap vid promenader, restaurang- och kafébesök eller träffas hemma hos den du är frivillig till. Ditt uppdrag blir helt enkelt att sätta guldkant på din nya kamrats tillvaro genom ditt sällskap. Uppdragen är helt ideella där tanken om att göra gott är den stora drivkraften. Vi arrangerar träffar och kan erbjuda utbildning för volontärer vid behov.

Vem du får träffa

Som volontär får du träffa volontärsamordnare från Sundbybergs stad som hjälper till att para ihop dig med en person som passar dig. Du väljer själv hur mycket tid du vill lägga ner. En volontär ersätter inte utbildad och avlönad personal.

Vi vill få kontakt med dig

  • Som har en stund över och kan tänka dig att göra en insats
  • Som vill få kontakt och lära känna nya människor

Uppdragen är

  • Glädjande för givaren och mottagaren
  • Ansvarsfulla
  • Förenade med moralisk tystnadsplikt

En frivillig insats kan innebära att

  • Gå på promenad
  • Göra sällskap till affär eller till kulturella evenemang
  • Hålla telefonkontakt

Vill du bli volontär?

Kontakta Nadja Karademir, biträdande enhetschef, för mer information.

Senast uppdaterad 10 oktober 2022