Hälsoprojektet 66+ 2024

Hälsoprojektet 66+ är ett projekt i samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan. Syftet är att inspirera Sundbybergs seniorer till motion och ett aktivt liv.

Så här går det till

Projektet sker under ledning av kunniga studenter på hälsopromotionsprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Projektet inleds med hälsotester för att kartlägga din kondition, styrka, rörlighet, balans, funktionell förmåga och upplevd hälsa. Testerna utförs av studenterna under ledning av lärare och läkare på GIH:s testlabb på Lidingövägen 1, Stockholm. Därefter kommer du under 8 veckor erbjudas träning i grupp två gånger i veckan på träffpunkten i Hallonbergen.

Träningen pågår måndagar och onsdagar under mars och april 2024 med start V.11. Träningen kommer att anpassas till gruppens nivå och deltagarnas hälsotillstånd. Som avslutning på träningsperioden kommer du som deltagare att genomgå hälsotesterna igen för att mäta din hälsostatus.

Till Hälsoprojektet 66+ är alla seniorer välkomna och tillsammans bidrar vi till en god stämning och ett tillåtande klimat. För allas trivsel visar vi varandra respekt, för en trygg och trivsam projekttid tillsammans fri från diskriminering. Genom denna anmälan förbinder du dig till att följa dessa regler. Skulle en deltagare bryta mot dessa regler kan det innebära att platsen överlåts till någon annan.

Sundbybergs stad följer de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten vilket innebär att ändringar i genomförandet av Hälsoprojektet 2024 kan bli aktuella.

Frågor?

Har du frågor kring projektet kan du med fördel mejla till traffpunkterna@sundbyberg.se eller ring till träffpunkterna på telefon: 08-706 83 69

Senast uppdaterad 8 januari 2024