Äldreombud och föreningar

Äldreombud

I Sundbybergs stad finns två äldreombud som är nominerade av pensionärsorganisationerna och tillsätts av äldrenämnden. Äldreombudets uppgift är att vara en länk mellan kommunen och den enskilda pensionären i Sundbybergs stad. Äldreombudet har en fristående ställning och har tystnadsplikt. Har du frågor om äldreboende, hemtjänst, hjälpmedel eller något annat? Om du själv inte kan eller vill kontakta kommunen, finns äldreombuden som för din talan. Så kontakta dem gärna på telefon eller e-post som du hittar under kontakt till höger.

PRO Äldreombud

Karin Öhrner, PRO

Telefontid:
måndag, tisdag och torsdag
klockan 13.00–15.00.

Telefon: 070-087 59 37

E-post: ohrnerkarin@gmail.com

Bild från Gubbverkstan

Gubbverkstan

Föreningen Gubbverkstan

Gubbverkstan är en ideell förening som funnits i mer än 30 år, och som idag består av cirka 60 medlemmar av båda könen.

I våra lokaler reparerar och tillverkar vi enklare bruksföremål, som hyllor, stolar, småbord och prydnadsföremål av trä. Det mesta är för eget bruk, men vi får även in beställningar på till exempel fågelholkar, fågelbord eller reparationer av trasiga träföremål, för vilka vi tar betalt med en human prissättning.

Förutom att vara medlem, kan man komma en eller flera dagar om man har ”något att fixa”. Vi samarbetar med övriga seniorföreningar och kulturföreningar i Sundbyberg

Sundbybergs Gymnastikförening

Sundbybergs Gymnastikförening vänder sig till män. Grundtanken är att alla ska kunna träna i sin egen takt, utan att förta sig fullkomligt. Idag är den äldste medlemmen 90 år gammal. Gymnastik och stretching står på schemat. Man gympar två gånger i veckan i Ängskolans gymnastiksal. Föreningen bildades 1920 av brandkåren. Medelåldern är hög och föreningen ser gärna att den föryngras. Välkommen att bli medlem!

PRO (Pensionärernas riksorganisation) Sundbyberg

PRO är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som är öppen för alla pensionärer. PRO arbetar för att tillvarata äldres intressen i samhället. Här finns också möjligheter till social gemenskap och deltagande i olika verksamheter. 

SPF (Sveriges pensionärsförbund) Sundbyberg

SPF är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer där prioriterade frågor är bland annat äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap)

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar.

Senast uppdaterad 29 februari 2024