Pågående byggarbeten

Här hittar du information om de större byggarbeten som pågår i Sundbyberg.

Karta över byggarbeten


Visa Pågående byggarbeten i Sundbyberg på en större karta

Senaste nytt om byggarbeten

 • 2018-02-20
  Byggnation av dagvattenmagasin i Västra Brotorp
  Från och med måndag v. 9 och ca 10 veckor framåt kommer arbeten att utföras nedanför skolan och ner mot parkeringen. Ett underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten ska ska byggas med tillhörande ledningar. Arbetena kommer att utföras i tre deletapper.
  Läs mer
 • 2017-11-16
  Stadsbyggnadsprojektet Nya stadskärnan får ny kommunikationsresurs
  Den 13 november tillträdde Catrine Bjulehag som ny projektkommunikatör i stadsutvecklingsprojektet Nya stadskärnan.
  Läs mer
 • 2017-11-13
  Delar av Rissneleden avstängd för biltrafik fram till mars 2018
  Rissneleden stänger för biltrafik mellan Lavettvägen och Bromstenskopplet från 13 november 2017 till mars månad 2018. Anledningen är att staden genomför lednings-
  och gatuarbeten.

  Läs mer
 • 2017-10-20
  Kyrkogårdsvägen får ny gång- och cykelväg
  Sundbybergs stad förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister längs Kyrkogårdsvägen mellan Rissne ängar och Olovsvägen. Arbetet inleds vecka 43 och beräknas pågå till vecka 51.
  Läs mer
Senast uppdaterad 12 mars 2018